Ingressos bancaris

Ingressos matricula
Cicles formatius grau MITJÀ
 • Ingrés de 181,12€ en concepte de:
  • despeses de material fungible didàctic, 180€ i
  • assegurança escolar obligatòria 1,12€ (per a menors de 28 anys).
 • En cas que la matricula sigui només per un UF, consulta amb la secretaria de l’Escola.
Cicles formatius grau SUPERIOR
 • Ingrés de 541,12€ en concepte de:
  • despeses de material fungible didàctic, 180€
  • PREU PÚBLIC del Departament Ensenyament, 360€ (Consulteu bonificacions de preu públic) i
  • assegurança escolar obligatòria, 1,12€ (per a menors de 28 anys).
 • En cas que la matricula sigui només per un UF, consulta amb la secretaria de l’Escola.
Ingrès AMPA (voluntari)
 • En cas de voler ser membre de l’AMPA cal ingressar 40€ al compte corrent del BBVA: ES17 0182 0845 1202 0851 4120.

 

Operativa bancaria per ingressos al compte corrent BBVA

Podeu fer els ingressos corresponents a la matricula del curs 2018-2019 de tres formes diferents:

Transferència bancària
 • Mitjançant transferència bancaria al compte corrent del BBVA de l’Escola: ES35 0182 0845 1002 0544 8015.
 • En cas de voler ser membre de l’AMPA, 40€, al compte corrent del BBVA: ES17 0182 0845 1202 0851 4120.
 • Indiqueu clarament el nom i cognoms de l’alumne/a.

bbva

A través del caixer automàtic: operativa sense llibreta o targeta
 1. Accedir sense targeta/llibreta.
 2. Operacions sense targeta o sense llibreta.
 3. Pagaments.
 4. Serveis pagaments express
 5. Introduir codi emissor:
  • 07555293 (Codi c/c del Centre), import segons cicle formatiu grau mitjà o superior.
  • 25274820 (Codi c/c de l’AMPA) 40€
 6. Introduir
  1. Nom: [nom alumne/a]
  2. DNI:
  3. Concepte: matricula curs 2018/2019

 

A través del caixer automàtic: operativa amb targeta
 1. Introduir targeta
 2. Escollir idioma
 3. Introduir PIN
 4. Més operacions
 5. Altres operacions
 6. Pagaments
 7. Serveis pagaments express
 8. Introduir codi emissor:
  • 07555293 (Codi del Centre), cicle formatiu grau mitjà o superior.
  • 25274820 (Codi c/c de l’AMPA) 40€
 9. Introduir
  1. Nom: [nom alumne/a]
  2. DNI:
  3. Concepte: matricula curs 2018/2019