AMPA

L’AMPA és un espai de trobada i participació de les famílies en el centre educatiu, a través de l’organització d’activitats lúdiques, culturals i formatives. L’associació permet als pares i mares reflexionar i opinar sobre el funcionament del centre i sobre temes educatius generals. Participa en la presa de decisions i en el govern del centre mitjançant el Consell Escolar de Centre. La quota anual per formar part de l’Associació és de 40€, recursos que repercutiran en benefici de l’alumnat afiliat i la seva família.

Per contactar amb l’AMPA:

Email:
ampaeschoturlleida@gmail.com

 Activitats AMPA