Equip Directiu

Directora
  • Anna M. De Madariaga Herrera
Coordinador relacions externes
  • Gregori Canalias Masdemont
Cap d’estudis
  • Xavier Tarragona Santamaria
Coordinador pedagògic
  • Miquel A. López Rivas
Secretària
  • Laura Segarra Solanes
Administradora
  • M. Flors Ginesta Cervós