Departaments

D. Llengües estrangeres i FOL
  • Marga Torre
D. Indústries alimentàries
  • Xavier Martí
D. Serveis en restauració
  • Miguel A. López
Àrea de Cuina i gastronomia
  • Pere Fénes
Àrea de serveis de restauració
  • Miguel A. López
Àrea de turisme