Instal·lacions

 

Per fer possible l’aprenentatge bàsic adient i suficient de la professió, la metodologia de treball del centre es basa en pràctiques reals i completes que inclouen l’elaboració de diferents tipus de plats i el seu servei al restaurant del centre, oferint-se així cada dia el servei de dinar de l’Escola, al migdia, del qual en fan us l’alumnat, professorat i personal del centre. Per tot això es fa necessari de disposar d’unes instal·lacions adients per poder dur a terme aquestes pràctiques.

També disposa d’un restaurant pedagògic obert al públic, com darrer esglaó per completar la formació de l’alumnat, i allí, tots els alumnes dels darrers cursos fan les pràctiques més acurades amb clients reals, de fóra del centre.

 

Cuina central Cafeteria
Restaurant de pràctiques Restaurant pedagògic
Cuina pedagògic Celler
Aula taller pastisseria Aula taller de forneria
Biblioteca Saló Segrià
Aula d’informàtica Aula Turisme
Aules Recepció
Zones d’esbarjo