Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

+info

 

Composició actual
Equip directiu
 • Anna M. De Madariaga -Directora-
 • Xavier Tarragona – Cap d’estudis-
 • Laura Segarra  – Secretària-
Sector professorat
 • M. Neus Brenuy
 • Sebastià Duch
 • Josep De Jorge
 • Montse Ormo
 • Salvador Vilalta
 • Laura Segarra
Sector PAS
 • Mònica Santandreu
Representant Ajuntament
 • Rafael Peris
Representant AMPA
 • Josep Miquel Biarnés
Representant empresarial
 • Pilar Marqués
Representat mares i pares
 • M. Carmen Guiu
 • Abel Novio
Representat alumnat
 • Eusebi Juanpere
 • Jaume Isanta
 • Irina Novio