Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

+info

 

Composició actual
Equip directiu
 • Anna M. De Madariaga -Directora-
 • Carles E. Frago- Cap d’estudis-
 • Laura Segarra  – Secretaria-
Sector professorat
 • Sebastià Duch
 • Pere Fenes
 • Manel Garcia
 • Miguel A. López
 • Maria Neus Brenuy
 • Josep De Jorge
Sector PAS
 • Josep R. Dolcet
Representant Ajuntament
 • Rafael Peris Martin
Representant AMPA
 • Josep Miquel Biarnés
Representant empresarial
 • Manel Llarás
Representat mares i pares
 • M. Carmen Guiu Vidal
 • Gemma Puyal Rúbies
 • Abel Novio
Representat alumnat
 • Cristina Pera Camats
 • Antoni Sanchez Luque
 • Angela Solana Vera