Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració

Descripció

 

El programa de formació i inserció que ofereix l’Escola va adreçats als joves amb necessitats educatives específiques (NEE) que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa.

Estructura

El programa de formació i inserció s’estructura en:

  • Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
  • Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
  • Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

+info