CFPS Direcció en Cuina i Direcció de Serveis en restauració

Cicle formatiu grau superior Direcció de cuina i Direcció en serveis de restauració 2+1

Durada: 3 cursos acadèmics, ambdós titulacions
Família Professional: Hoteleria i Turisme
Accés

La distribució curricular especial dels cicles formatius superiors de Direcció en cuina i Direcció de serveis en restauració permet a l’alumne obtenir la titulació del cicle formatiu escollit en finalitzar el segon any dels estudis i amb un curs més obtenir la doble titulació, aquest fet fa que l’alumnat a primer curs realitza unes hores lectives de cada cicle formatiu, essent una formació combinada.

Per Resolució de 5 de desembre de 2012 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, s’autoritza a l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida a impartir conjuntament i en tres anys els cicles formatius de superior de Direcció de cuina i Direcció de serveis.

Distribució curricular curs 2020/2021 a www.ehtlleida.cat

Més informació:

Distribució curricular CFPS combinat de Direcció de cuina i Direcció de serveis 2019/20

Distribució curricular CFPS DUAL combinat de Direcció de cuina i Direcció de servei 2019/20