Cicles formatius grau superior

cfm


Descripció

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el
coneixement propis de cada sector.
Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior s’obté el de tècnic superior.

Accés

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS),
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Així mateix, a partir de l’any que es compleixen els 19 anys, també s’hi pot accedir mitjançant una prova d’accés, o si se n’està exempt. A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir si s’acredita que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d’accés corresponent, o si se n’està exempt. També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Continuïtat

Les persones que superen un cicle de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

  • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
  • al món laboral.