CFPM Cuina i Gastronomia / Serveis en Restauració

Cicle formatiu 2+1 de Cuina i gastronomia i Serveis en restauració

Durada: 3 cursos acadèmics, ambdós titulacions
Família professional: Hoteleria i Turisme
Accés

La distribució curricular especial dels cicles formatius mitjà de Cuina i gastronomia i Serveis en restauració permet a l’alumne obtenir la titulació del cicle formatiu escollit en finalitzar el segon any dels estudis i amb un curs més obtenir la doble titulació, aquest fet fa que l’alumnat a primer curs realitza unes hores lectives de cada cicle formatiu, essent una formació combinada.

Per Resolució de 10 de desembre de 2009 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, s’autoritza a l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida a impartir conjuntament i en tres anys els cicles formatius de grau mitjà de Cuina i gastronomia i Serveis en restauració.

Distribució curricular curs 2020/2021 a www.ehtlleida.cat

Més informació:

Distribució curricular CFPM combinat de Cuina i gastronomia i Serveis de restauració 2019/2022

Distribució curricular CFPM DUAL combinat de Cuina i gastronomia i Serveis de restauració 2019/2020