Cicles formatius grau mitjà

cfm


Descripció

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el
coneixement propis de cada sector.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic.

Accés

Per cursar cicles formatius de grau mitjà cal tenir el títol de graduat o graduada  en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior.

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés corresponent, se n’està exempt o si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys; per poder fer la prova d’accés s’ha de tenir com a mínim 17 anys (o complir-los l’any en què es fa).

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Continuïtat

Les persones que superen un cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés),
 • al món laboral