Blogs d’aula

Un blog és:

  • Un espai en el que es publiquen activitats educatives de caràcter interactiu.
  • Un lloc on l’alumnat escriu sobre temes del seu interès.
  • Un mitjà de formació personal, que es fonamenta en l’expressió d’opinions.
  • Una forma d’expressar la creativitat amb nous mitjans.
  • Una manera de comunicar-se i fer amics.
  • Un mitjà per adquirir coneixements en grup.
  • Una forma de conèixer la nova societat de la informació i de mantenir-se informat i alerta.

blog_post