Instal·lacions

El centre és un edifici planificat per a 3 línies d’ESO i 2 de postobligatòria. Només s’ha construït la part corresponent a l’ESO, i s’ha deixat l’espai per a la futura ampliació. Ja tenim 4 línies a primer, 4 línies a segon, 5 a tercer d’ESO i quatre a 4t d’ESO i comencem a notar problemes d’espai. De fet, s’han sectoritzat en dues dependències la biblioteca, l’aula de tecnologia i el menjador per tal de guanyar sis aules més. Comptem amb un mòdul ja instal·lat per ubicar a l’alumnat de 2n de batxillerat, una altre de 4 aules per 4t de l’ESO i un altre que estarà operatiu aquest curs on s’ubicarà el 1r de batxillerat.

El centre té dues entrades: l’entrada principal a l’edifici que dóna directament al segon pis (planta d’accés) i l’entrada de vehicles que dóna directament al pati, a la planta baixa.

L’edifici compta amb tres plantes. En cadascuna d’elles trobem:

Planta segon pis (planta d’accés)

Consergeria

Secretaria

Despatxos de l’equip directiu

3 Departaments

Aula de visites

Aula auxiliar petita

8 aules d’ESO

Magatzem, neteja i lavabos

Planta primer pis (planta intermèdia)

Taller de tecnologia (sectoritzat en dos)

Aula de música / desdoblaments

Una aula de petit grup

6 aules d’ESO

1 laboratori / aula desdoblaments

Sala de Professors

Despatx d’EAP

2 magatzems, neteja i lavabos

RAC

Planta baixa (sortida al pati)

Biblioteca (2 aules complementàries)

Aula de visual i plàstica

Aula Oberta 1

Aula Oberta 2

Laboratori de ciències

Despatx de l’AMPA

Magatzem, neteja i lavabos

Sala de calderes

Vestidors

Gimnàs-sala polivalent

Pati (2 pistes de bàsquet i una petita pista de futbol/dues porteries de futbol al sauló)