Normes i funcionament

NORMES DE CONVIVÈNCIA

L’Institut és un lloc on s’aprèn i, sobretot, s’hi conviu. La relació i la proximitat entre alumnes, professors i personal no docent obliga a seguir unes normes bàsiques. Per poder mantenir aquestes relacions no es permet portar auriculars ni aparells que facin soroll i molestin els altres.

Pensa que la comunicació entre les persones s’ha de fer amb la paraula i no amb el crit. Cal moderar el to de veu a les hores de classe i als passadissos. Potser hi ha grups que encara fan classe. Tracta tothom amb respecte, tal com t’agrada que et tractin a tu. Aquest respecte s’ha de mantenir dins i fora de l’Institut. Els conflictes que apareguin cal resoldre’s amb el diàleg, mai amb l’insult o la violència física.
Has de ser puntual. Si algun alumne arriba fins a 5 minuts més tard, entrarà a classe i el professor li posarà el retard corresponent (3 retards de la mateixa matèria = 1 comunicat d’incidència).

A l’inici i al canvi de classes sonarà un timbre. Al cap d’uns instants començarà la classe, per tant, cal tenir el material a punt. Si has de canviar d’aula o anar al gimnàs, cal recollir el material el més aviat possible i sortir. Les aules han de quedar tancades a l’hora d’esbarjo i sempre que quedin buides. A l’hora d’Educació Física hauràs de desar el teu portàtil, així com la resta de les teves pertinences a la taquilla del gimnàs.

Aprofita les hores d’esbarjo per anar al lavabo. Com a norma general no és permès d’anar al lavabo a les hores de canvi de classe.
No es necessari sortir al passadís si no heu de canviar de classe, aquest és per ser usat com a zona de pas.
Per entrar i sortir de la zona de les aules heu d’utilitzar les escales principals. Les escales d’emergència, han de servir precisament per això, i per agilitzar el desplaçament del professorat. L’ascensor és d’ús exclusiu per a les persones que per algun motiu no puguin pujar les escales.

Al final de la darrera classe de cada dia us heu d’assegurar que tots els llums estiguin apagats i les cadires damunt les taules. Penseu que amb aquest costum evitem molta feina a les persones encarregades de la neteja.

Totes les coses i espais de l’Institut estan al servei dels membres de la comunitat. El respecte al material i a l’edifici posa a prova la nostra capacitat de ser civilitzats. La primera cosa que cal fer per tenir un lloc net és no embrutar-lo (terra, parets, taules, cadires, pati, etc.). I cal que estigui net per respecte a les persones que després l’han d’utilitzar i a nosaltres mateixos.

Pensem que l’Institut és nostre i l’hem de tractar com tractem casa nostra. El material d’ús comú (llibres de la biblioteca, jocs, material de laboratori, ordinadors, etc.) és també nostre i n’hem de tenir cura com tenim cura de les nostres coses. Les disposicions vigents i la salut de tots prohibeixen fumar a l’interior i proximitats del centre, així com portar i consumir begudes alcohòliques.