ESTRUCTURA DEL CICLE

INFORMACIÓ I ESTRUCTURA DEL CICLE

El cicle consta de 2.000 hores de formació repartides en dos cursos. El contingut que treballarem és el següent repartit en mòduls:

Mòdul professional 1 Tècniques d’interpretació

Durada: 462 hores

UF1: Anàlisi i documentació

UF2: Entrenament actoral

UF3: Tècniques d’interpretació

 

Mòdul professional 2 Tècniques de moviment 

Durada: 330 hores

UF1: Condicionament físic teatral

UF2: Expressió corporal

UF3: Tècniques d’escalfament per al moviment

 

Mòdul professional 3 Tècniques de veu i cant

Durada: 330 hores

UF1: Entrenament de la veu

UF2: Tècnica i expressió vocal

UF3: Tècniques d’escalfament de la veu

 

Mòdul professional 4 Entrenament en activitats comunicatives

Durada: 33 hores

UF1: Entrenament en activitats comunicatives

 

Mòdul professional 5 Activitats de dinamització

Durada: 33 hores

UF1: Activitats de dinamització

 

Mòdul professional 6 Pràctica escènica

Durada: 283 hores

UF1: Treball d’escenes

UF2: Taller de muntatge escènic i audiovisual

UF3: Taller o enregistrament amb presentació final en públic

 

Mòdul professional 7 Formació i orientació laboral

 Durada: 66 hores

UF1: El marc legal

UF2: Incorporació al treball

UF3: Empresa i iniciativa emprenedora

 

Mòdul professional 8 Projecte integrat

Durada: 66 hores

UF1: Projecte integrat

 

Mòdul professional 9 Pràctiques en empreses, estudis o tallers

Durada: 165 hores

 

Hores de lliure disposició 133 hores