INFORMACIÓ I DETALLS

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral de l’Institut El Castell d’Esparreguera cerca aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals. Té un caràcter clarament professionalitzador i per això pretén donar a l’alumnat les eines necessàries per a tasques de dinamització, tot incidint en les tècniques d’expressió i comunicació adients. Continuem d’aquesta forma amb els mateixos principis que van inspirar i guien els nostres estudis de Batxillerat Artístic, presents al nostre Centre des de fa 6 anys.

Títol oficial atorgat per la Generalitat de Catalunya* i impartit per l’Institut El Castell * Segons Decret 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral, i se n’estableix el currículum.

OB JECTIUS

Assolir la preparació física i interpretativa necessària per a l’actuació teatral

Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu per a l’actuació, sobretot en musicals • Assolir la interpretació d’un personatge dins de la dramatúrgia

Dotar els actors i actrius de recursos creatius i professionals

PLA D’ESTUDIS

10 mòduls professionals (un mòdul correspon a les pràctiques externes) 2.000 hores 2 anys acadèmics

SORTIDES PROFESSIONALS

Actor-actriu de teatre
• Actor-actriu en mitjans audiovisuals
• Especialista en activitats de dinamització
• Especialista en tècniques d’expressió i de comunicació