Preus Publics – CFGS

Imports per als preus públic curs 2019-20, cicle formatiu de grau superior de formació professional:

 

PRIMER

Amb bonificació

Matrícula

360,00 euros

180,00 euros

Matrícula per unitat formativa

25,00 euros

12,50 euros

 

 

SEGON

Amb bonificació

Matrícula

360,00 euros

180,00 euros

Matrícula per unitat formativa

25,00 euros

12,50 euros

 

 Per consultes sobre exempcions i bonificacions del Preus Publics: Exempcions i bonificacions