Available courses

Excel on estan les partides dels grups ab1 i ab2 dels mòduls 2 (preelaboració i conservació d'aliments) i el mòdul 3 (tècniques culinàries) que realitzen els dilluns i dimarts als espais pràctics de cuina.

Auxiliar de cuina i restauració.

Els continguts dels 7 nuclis formatius 


Aquí es deixarà informació respectiva als serveis i la temporalització de menús.

Assignatura de 2on de Serveis en Restauració sense contar la UF3 que es realitza a 1er de Serveis.

.

UF 1: Els viatges combinats

Analitza viatges combinats identificant el seu mercat i els elements que els caracteritzen.
Dissenya i cotitza viatges combinats analitzant la informació i aplicant la metodologia adequada en cada procés.
Coordina els viatges combinats amb els prestataris dels serveis utilitzant sistemes globals de distribució

UF 2: Organització i Gestió d'Esdeveniments


Identifica el mercat d’esdeveniments analitzant la seva tipologia i els serveis més característics.Organitza diversos tipus d’esdeveniments, establint les característiques de la planificació, programació i direcció dels mateixos.

Supervisa els diversos tipus d’esdeveniments coordinant i controlant el desenvolupament de la prestació dels serveis.

Coordina els viatges combinats amb els prestataris dels serveis utilitzant sistemes globals de distribució

1A AVGE DESTINACIONS TURÍSTIQUES (NACIONAL UF1 i UF3)
1A AVGE MP 04 PROTOCOL I  RELACIONS PÚBLIQUES

La finalitat del mòdul és que l’alumne/a realitzi un projecte, posant en relació els continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant-los , si s’escau, per tal de mostrar el grau d’assoliment de la competència professional.


Elaboració d’un viatge combinat internacional  no europeu ofert a  la vostra agència de viatges, on s’haurà de relacionar els continguts que es demanen en les instruccions del projecte.

UF2/UF4 GEOGRAFIA TURISTICA DE EUROPA I EL MÓN

UF1: Els viatges combinats

- Analitza viatges combinats identificant el seu mercat i els elements que els caracteritzen.

- Dissenya i cotitza viatges combinats analitzant la informació i aplicant la metodologia adequada en cada procés.

UF2: ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DÉSDEVENIMENTS

. Identifica el mercat d’esdeveniments analitzant la seva tipologia i els serveis més característics

- Organitza diversos tipus d’esdeveniments, establint les característiques de la planificació, programació i direcció dels mateixos.

- Supervisa els diversos tipus d’esdeveniments coordinant i controlant el desenvolupament de la prestació dels serveis.


- Pautes dossier tutoria

M13: PROJECTE GIAT

Recull de documentació Dual

Curs de grau superior de gestió d'allotjaments turístics.

Informació referent als Mòduls de Confiteria M3 i Postres M4 del cicle formatiu de FPC tant del torn de matí com del torn de tarda (Sergi Vela)

Material didàctic i recursos relatius al mòdul 2 del CFGM Forneria, Pastisseria i Confiteria

Productes Obrador

TÈCNICA DE MASSES DE LLEVAT

TEORIA

RECEPTES I PROCESSOS

Sintesi MATÍ. Treballs

Teoria i practiques del M01: ELABORACIONS DE FORNERIA I BRIOIXERIA 1B

M04

Aquest és la part teòrica del M02  Tractament de transformació i conservació .

UF1 I UF5

Activitats creades pels professorat d'Indústries Alimentàries per reforçar coneixements dels alumnes que arriben als nostres cicles i material de possibles sortides professionals.

CURS DEL MÒDUL DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (MATÍ):

  • CFGS AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS
  • CFGS DIRECCIÓ DE CUINA 
  • CFGS PROCESSOS I QUALITAT EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 

Curs de mòdul d'Empresa i Iniciativa Emprenedora per als grups de MATÍ del curs 2019-2020:

  • CFGS AGÈNCIES DE VIATGES 
  • CFGS PROCESSOS I QUALITAT EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
  • CFGS DIRECCIÓ DE CUINA 
  • CFGS DIRECCIÓ DE SERVEIS 
  • CFGM FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA