CFGS Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

CFGS PROCESSOS I QUALITAT EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

IAB0

(2000 hores

2 cursos acadèmics)

Família Professional INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Competència General

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i controlar els processos d’elaboració de productes alimentaris programant i supervisant les operacions i els recursos materials i humans necessaris, aplicant els plans de producció, qualitat, seguretat alimentaria, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Mòduls Professionals
Tecnologia alimentària 132 hores
Anàlisi d’aliments 231 hores
Tractaments de preparació i conservació dels aliments 165 hores
Organització de la producció alimentària 66 hores
Comercialització i logística en la indústria alimentària 99 hores
Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària 132 hores
Manteniment electromecànic en indústries de procés 66 hores
Control microbiològic i sensorial dels aliments 165 hores
Nutrició i seguretat alimentària 66 hores
Processos integrats en la indústria alimentària 132 hores
Biotecnologia alimentària 66 hores
Innovació alimentària 66 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Projecte en processos i qualitat en la indústria alimentària 66 hores
Formació en centres de treball. 383 hores
Camp professional

Aquest professional exercirà l’activitat en petites, mitjanes o grans empreses de la indústria alimentària, integrat en un equip de treball en què realitzarà tasques de gestió de la producció, d’organització i de control, en les àrees funcionals de logística, de recerca i desenvolupament, de qualitat, de seguretat alimentària, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental. Actuarà com a comandament intermedi sota la supervisió de personal tècnic de nivell superior responsable, si bé en petites empreses on disposa d’un major grau d’autonomia pot assumir tasques de gestió i direcció d’empresa.

Principals ocupacions i llocs de treball
Cap de línia, de planta de fabricació, de secció o de magatzem. Cap de torn. Tècnic o tècnica en laboratori de control de qualitat.
Supervisor o supervisora d’equips, de processos i de productes. Encarregat o encarregada de producció, anàlisi d’aliments, de la gestió de la seguretat alimentària o d’aprovisionaments.
Encarregat o encarregada de l’elaboració de nous productes i del desenvolupament de processos. Encarregat o encarregada de la línia d’envasament i d’embalatge.
Tècnic o tècnica en anàlisi sensorial. Tècnic o tècnica comercial.
Inspector o inspectora de qualitat. Auditor o auditora de qualitat. Encarregat o encarregada de control ambiental i de seguretat laboral.
FPDual
Empreses col·laboradores:

 • ELAN FOODS SL
 • EMBOTITS NIETO SL
 • PATEL, SAU
 • CARNS ROMEU SL
 • PESCADOS VIDELA SA
 • CARNS B SA
 • VANDEMOORTELE IBERICA SA
 • CRUSTO SL
 • ESPECIALIDADES VIRA SL
 • MAMA FRESH SL
 • COMPANYIA GENERAL CARNIA SA
 • ANAFRIC

Currículum del cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària