Reunions de coordinació de les famílies amb els tutors i tutores del centre

Les reunions de coordinació dels tutors i tutores amb les famílies tindran lloc a les 18.00h dels dies següents:

  • 6 de novembre:        2n i 4t d’ESO
  • 11 de novembre:     1r i 2n de BAT
  • 13 de novembre:     1r i 3r d’ESO

Les reunions de coordinació amb les famílies tenen com a objectiu fer una valoració de les primeres setmanes de curs i acordar diferents estratègies de millora, si és necessari.