Preinscripció ESO – Llistats d’adjudicacions i de vacants al municipi

Publiquem tot seguit les llistes d’alumnes admesos, les llistes d’adjudicacions als preinscrits al nostre institut i la llista d’espera.

LLISTA D’ALUMNES
ADMESOS
LLISTA
D’ADJUDICACIONS
LLISTA D’ESPERA

A efectes de les possibles reclamacions en el procés d’assignació de places a l’ESO, es fa pública la llista de vacants a l’ESO en els diferents centres del municipi.