Nanotecnologia a càrrec del doctor Samuel Sánchez Ordoñez

El Departament de Ciències Experimentals ha ofert una conferència, a càrrec del doctor  Samuel Sánchez Ordóñez, a tot l’alumnat de 1r i 2n del Batxillerat Científic-Tecnològic.

La conferència ha tractat de nanotecnologia i del futur que representa aquesta disciplina en el camp de la medicina. Concretament en la medicació contra el càncer. A la vegada ens ha comentat com de vegades molts esforços posats en un objectiu es veuen truncats però no perduts. La recerca per un possible medicament ha resultat negativa en algun moment però ha derivat a altres utilitats. Un exemple d’aquestes utilitats són sistemes per depurar aigües en volums limitats, també a partir de la nano tecnologia.

Samuel Sánchez Ordóñez, rubinenc, nascut el 1980, ha estat ex alumne del DUC. Doctor en química per la UAB. Actualment professor ICREA i cap de grup a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) de Barcelona. El 2009 va treballar a NIMS, Japó i des del 2010 fins el 2013 ha estat líder del grup a l’institut de Nanociències Integratives IFW Dresden, Alemanya. En els següents anys ha rebut premis destacats com Guinness World Record 2010 i 2017 per al motor a reacció més petit. Premi de recerca IFW-IIN 2011 per a científics destacats; ERC Starting Grant 2012 “Lab-in-atube and Nanorobotic Biosensors, ERC Proof-of Concept 2016 (Microcleaners) i 2018 (Lab-in-a-patch); MIT TR35 com a “Innovador de l’any per sota dels 35” Espanya 2014; premi d’Investigació Científica Princesa de Girona 2015; “Jove Rellevant”.

Ha recordat el seu pas per la casa i els seus primers contactes amb la física, per cert no gaire bons, però que el van obligar a un esforç i a un treball molt disciplinat per aconseguir el seu objectiu; acabà COU amb unes notes immillorables. D’aquesta manera ens ha posat de manifest que la capacitat intel·lectual sense un seguit de valors personals no donarà un bon professional. També ha fet incís en la necessitat de conèixer llengües, llocs i situacions diferents a les habituals per enriquir la nostra persona i la nostra capacitat de resposta. En el moment actual tots els treballs es desenvolupen en equips. L’èxit de l’equip, a part dels coneixements personals, radicarà en la capacitat d’actuació personal.

Els alumnes han seguit la seva exposició amb molt interès i han tingut opció a fer preguntes referides a la recerca que duu a terme amb el seu equip multidisciplinari i a la seva trajectòria professional.

L’Institut i tot el professorat de Ciències hem quedat molt complaguts de poder gaudir d’una eminència en el seu camp i que el nostre alumnat hagi pogut sentir les seves paraules.