Millores instal·lacions esportives

Aquest inici de curs ens ha lliurat algunes millores més que necessàries, perquè el nostre centre té 40 anys.

Hi ha hagut dues millores principals: la insonorització del gimnàs i la renovació d’una de les pistes exteriors. El gimnàs malauradament d’acord amb el protocol covid no s’utilitza com a instal·lació esportiva en benefici de la pràctica exterior.

El paviment de la pista exterior estava força malmès per les inclemències climàtiques i algun element vegetal proper.  S’ha estrenat en les classes d’educació física i com a zona de pati.