Escola i família

L’educació és un factor clau per al futur d’una societat i ateny tots els agents implicats en l’acte educatiu, però especialment la família i l’escola, com a principals agents educatius.

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/