Visita al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya_ 2n d’ESO

L’alumnat  de 2n d’ESO inicia el projecte de l’àmbit cientificotecnològic visitant el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. En aquesta visita s’han pogut veure de ben a prop diferents tipus d’energia utilitzades al llarg de la història, què és i com funciona l’electricitat i com se’n pot generar.