Available courses

Farem un ràpid repàs per algunes de les eines TIC més conegudes que estan relacionades amb "cultura" DIY orientada a la robòtica educativa. Concretament veurem:

 • Què és DIY o la cultura “maker”. Com aprofitar-nos-en (TIC/TAC).
 • Introducció al raonament lògic mitjançant la programació amb blocs.
 • Creació d’un joc senzill amb scratch.
 • Què és Makey-Makey. Aplicació pràctica en conjunt amb scratch.
 • Què és App Inventor. Creació d’aplicacions senzilles per mòbils Android.
 • Què és Arduino. Què és la computació física (sensors, motors) i el per què d’Arduino.
 • Programació d’Arduino amb Scratch4arduino, Snap4arduino i mBlocks.
 • Programació d’Arduino amb codi C++.
 • Control d’un robot mitjançant una aplicació mòbil (App Inventor), scratch, etc.
 • Què és raspebrry Pi. Coneixements bàsics sobre què és i com funciona.
 • Impressió 3D, què son i per què son una eina útil en la cultura “maker”.

Formador: Rafael Fernández Díez

Curs Moodle Inicial

Optativa de Robòtica per a ESO1.

El viatger de l'Espai és el curs de 1r d'ESO per treballar per projectes.


Alimentació és un TGPE en col·laboració amb la comissió de salut del punt JIP en el que durem a terme una aproximació global a l’alimentació humana. Ho farem des de tres punts de vista, que es corresponen amb els tres blocs del treball: anàlisi dels aliments; els aliments del món; i l’alimentació del nostre cos.


Els trastorns mentals són molt presents en la nostra societat. No obstant això, pesa un gran estigma sobre aquestes malalties i les persones que les pateixen. Tots tenim probabilitats de tenir una malaltia mental. De fet, una de cada quatre persones pateix un trastorn mental al llarg de la vida.

ENERGIES RENOVABLES

L’objectiu del primer apartat de la matèria optativa d’emprenedoria és descobrir i, siescau, ampliar el coneixement de les diferents professions i camps ocupacionals existents en l’entorn, per tal que cada alumne/a pugui crear, revisar o aprofundir en un itinerari acadèmico-professional coherent, que respongui adequadament a les seves aptituds, interessos i valors. Els continguts d’aquest bloc també se centren en les competències personals i professionals necessàries per afrontar amb èxit els reptesformatius i laborals.

IA3_English

Frankenstein de Mary Shelley

SITUACIÓ D'APRENENTATGE 2

LA PESTA

Espai per a la Situació d'aprenentatge ESTRUCTURES. Tant per SOCAT com per NATEC.

Situació d'Aprenentatge LEONARDO DA VINCI. Per SOCAT I NATEC.

Aprendre a programar el El PLC i el robot educacional de LEGO

Aprendre a programar el robot educacional de LEGO MINDSTORMS i la placa Arduino UNO.

ITINERARI 4T HUMANÍSTIC SOCIAL (8 HORES)

Itinerari Tecnològic.

Quin és el camí que em cal seguir ara que els camins que m'han vingut donats no em serveixen?.

Respondre amb coratge a aquesta pregunta és només una possibilitat entre moltes: hi ha sempre la

possibilitat molt més fàcil de la fugida.

La filosofia és una possibilitat terapèutica de reorientació de la vida, però és una possibilitat raríssima i

de cap manera necessària.

PuigVERD

Material per l'assignatura de Disseny I (1r Batxillerat)

iNSULINA

Anglès 1 batxillerat 1920

Tecnologia Industrial de Primer de Batxillerat.

Respositori de recursos d'interès, instruccions, avisos, etc.

Coneixerem què és una empresa en tots els seus aspectes, a nivell teòric, legal i d'instruments matemàtics.

Els aspectes principals a estudiar són: de direcció i gestió organitzativa, legal, de presa de decisions, medioambiental, de recursos humans, de producció i costos, i distributiva i promocional del producte.

Estudiarem conceptes d'introducció a la micro i macroeconomia, és a dir, coneixements i tècniques per conéixer la ciència que es preocupa de com administrar els recursos del nostre món i de com distribuir-los per satisfer necessitats humanes,fent el possible per respectar el medi ambient en aquests processos.

Aquí trobareu la informació important que tractem a les hores de tutoria

Curs de geografia.

Conjunt de continguts que es van desenvolupant a classe d'història de l'art a segon de batxillerat.

Curs de Tecnologia Industrial de 2n de Batxillerat.

Recursos, apunts i tot el material de la matèria d'Història de 2on Batxillerat.

La Història de l'art és una branca de les ciències socials que estudia l'evolució de l'art a través del temps.


Gràcies a la comptabilitat, registrem, verifiquem, interpretem i analitzem la informació de totes les operacions possibles que pot fer una empresa al llarg de la seva vida. Quan ho sapiguem fer, repassarem determinats conceptes de 1er. de cara a entendre com podem plantejar i entendre un Pla d'Empresa.

Materials auxiliars per a la Geografia per a les PAU

Aprendre a programar el El PLC i el robot educacional de LEGO


Help with Search courses

Notícies del lloc