LListat de llibres i material curs 2020-21

Llistat de llibres curs 2020-21

Aquest curs 2020-21, i seguint les instruccions del Departament d’Educació, no es podran oferir les matèries optatives, fet que afecta a les llengües estrangeres de Francès i Alemany.

 • LLibres 1r d’ESO (no oferirà Francès i Alemany- no cal comprar els llibres)
 • LLibres 2n d’ESO (s’oferirà Francès i Alemany de manera presencial però fent servir les mesures de seguretat adients)
 • LLibres 3r d’ESO (s’oferirà Francès i Alemany de manera presencial però fent servir les mesures de seguretat adients)
 • LLibres 4t d’ESO (s’oferirà Francès i Alemany de manera presencial però fent servir les mesures de seguretat adients)
  • Itinerari humanístic: Ernst H. Gombrich, Breu història del món. Editorial La Butxaca. És consellable començar-lo a llegir abans de començar el curs.
 • LLibres 1r de Batxillerat
 • LLibres 2n de Batxillerat
Material necessari per nivell curs 2020-21
Material tots els cursos
 • Fulls DIN A4 (folis blancs i quadriculats).
 • Carpeta arxivadora (1r d’ESO rebrà la carpeta de l’Institut)
 • Llapis, goma d’esborrar i maquineta (per tot el curs)
 • Bolígrafs: blau, negre, vermell i verd.
 • Llapis de colors variats.
 • Retolador negre.
 • Regle petit que càpiga a l’estoig.
 • Tisores i pegament en barra.
 • Joc de regle (30 cm), escaire (25 cm), cartabó (25 cm), transportador d’angles.
 • Compàs.
 • Auriculars (recomanat amb micro).
 • S’aconsella també a l’alumnat que no tingui mòbil, portar una calculadora científica (per exemple, la Casio Classwiz FX-82SPXII Iberia).

Material específic per cursos

3r d’ESO

 • Fulls de 100 grams (SA3: Manuscrit)

4t d’ESO

 • Itinerari humanístic: Rotuladors colors vius gruixuts (de guix)

 

Secretaria