Elecció matèries OPTATIVES ESO CURS 21-22

El procés de tria de les matèries optatives de l’ESO del curs 21-22 es realitza de manera virtual.

Hi ha temps per a completar la tria fins el 10 de juliol. Si no es fa, s’assignarà l’optativa prioritzant les necessitats organitzatives de l’institut.

En els següents enllaços podreu:

  1. Consultar l’oferta d’optatives de cada nivell.
  2. Fer la tria de matèries optatives de cada nivell en ordre de preferència.
  • Oferta d’optatives segons el nivell a realitzar el CURS 2021-22
Oferta Optatives 1r de l'ESO
Oferta Optatives 2n de l'ESO
Oferta Optatives 3r de l'ESO
Oferta Optatives 4t de l'ESO
  • Tria d’optatives segons el nivell a realitzar el CURS 2021-22
Tria Optatives 1r de l'ESO
Tria Optatives 2n de l'ESO
Tria Optatives 3r de l'ESO
Tria Optatives 4t de l'ESO