Tècnic superior en DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

És competència general d’aquest tècnic definir i organitzar processos de tractament de la informació i de la documentació clínica, codificar-la i garantir el compliment de les normes de l’administració sanitària i dels sistemes de classificació i codificació internacionals, sota la supervisió corresponent.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:
a) Organitzar/gestionar els arxius de documentació i històries clíniques.
b) Definir o avaluar el procés de tractament de la informació i la documentació clínica.
c) Identificar, extreure i codificar dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària.

Aquest tècnic podrà exercir la seva activitat professional en el sector sanitari, en l’àrea d’atenció sanitària i promoció de la salut, en atenció especialitzada i en salut pública.
Els principals subsectors en els quals pot desenvolupar la seva activitat són:
– Atenció primària i comunitària: arxiu d’històries clíniques.
– Atenció especialitzada: servei d’admissió, arxiu d’històries clíniques.
– Salut pública: àrea d’avaluació i control de qualitat, epidemiologia.

El tècnic en documentació sanitària depèn jeràrquicament del facultatiu responsable de la unitat de documentació clínica o arxiu d’històries clíniques.

documentacio1

Durada del cicle formatiu: 2000 hores.
Formació en el centre educatiu: 1650 hores
Formació en centres de treball: 350 hores
L’horari del grup és de tarda: de 15:00 a 21:30

 

Crèdits:
1r curs:

MP01: Gestió de pacients (99 h)
MP02: Terminologia clínica i patologia (132 h)
MP03: Extracció de diagnòstics i procediments (198 h)
MP04: Arxiu i documentació sanitaris (132 h)
MP05: Sistemes d’informació i classificació sanitaris (132 h)
MP06: Ofimàtica i procés de la informació (132 h)
MP11: Formació i orientació laboral (99 h)

2n curs:

MP07: Codificació sanitària (165 h)
MP08: Atenció psicosocial al pacient/usuari (66 h)
MP09: Validació i explotació de dades (165 h)
MP10: Gestió administrativa (99 h)
MP12: Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
MP13: Anglès (99 h)
MP14: Projecte (66 h)

Empreses col·laboradores per a realitzar les FCT:
Parc Sanitari Sant Joan de Déu Sant Boi, Hospital Moisès Broggi, Hospital Sant Joan de Déu, Fundació Finestres, Hospital Bellvitge, DKV Prat Llobregat, Clínica Dental Basté, Centre sanitari CIMA…

Activitats de suport a la tasca docent:
Sortides:
Arxiu de Viladecans
Arxiu del Concorci Sanitari de Sant Joan de Déu