Tècnic superior en DIETÈTICA

És competència general d’aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col•lectius, i controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals, i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població, sota la supervisió corresponent.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:
a) Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada a la unitat/gabinet.
b) Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col•lectius segons les seves necessitats nutricionals.
c) Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col•lectius segons la seva patologia específica.
d) Controlar i supervisar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat higienicodietètica.
e) Supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà.
f) Promoure la salut de les persones i la comunitat a través de l’educació alimentària, mitjançant activitats de promoció i educació per a la salut.

labdieteticafarmacia1Durada del cicle formatiu: 2.000 hores.
Formació en el centre educatiu: 1.590 hores
Formació en centres de treball: 410 hores
L’horari del grup és de tarda: de 15:00 a 21:30

Crèdits:
Primer curs:
Crèdit 2: alimentació equilibrada. (280h)
Crèdit 5: microbiologia i higiene alimentària.(210h)
Crèdit 7: fisiopatologia aplicada a la dietètica. (245h)
Crèdit 8: relacions en l’àmbit de treball. (66h)
Crèdit 9: formació i orientació laboral. (66h)

Segon Curs:
Crèdit 1: organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica. (66)
Crèdit 3: dietoteràpia. (264h)Crèdit 4: control alimentari. (231h)
Crèdit 6: educació sanitària i promoció de la salut. (99h)
Crèdit 10: formació en centres de treball. (410h)
Crèdit 11: síntesi. (66h)

Empreses col·laboradores per a realitzar les FCT:
Hospital Moises Broggi, La Creu Roja (Hospitalet), Duran i Reynals, Bellvitge
Sant Joan de Déu, Parc sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi), Hospital de Sant Pau, Hospital del Mar, Residència Secretari Coloma, El Palau, Clínica El Pilar, Dos de Maig, Anabiol, Naturhouse (Prat, Viladecans, Castelldefels), Cuida’t. Hospital de Martorell, El Forum…

Activitats de suport a la tasca docent:
Sortides:
A diverses empreses dedicades al món de l’alimentació i de productes dietètics.
Xerrades:
Xerrades d’especialitstes sobre la matèria (Naturhouse, Dietistes, Nutricionistes…)
Altres activitats:
Concurs de pastissos
Cates de menjars
Organització de xerrades dirigides a altres cicles.

dieteticacata2          dieteticacata1