Tècnic en CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

És competència general d’aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si escau, i també, com a membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:
a) Preparar els materials i processar la informació de la consulta/unitat en les àrees de la seva competència.
b) Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient/client.
c) Tenir cura les condicions sanitàries de l’entorn del pacient/client i del material/instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/unitats/serveis.
d) Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient/client, realitzant, al seu nivell, l’aplicació de tècniques de recolzament psicològic i d’educació sanitària.
e) Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

Durada del cicle formatiu:1400 hores.
Formació en el centre educatiu: 990 hores
Formació en centres de treball: 410 hores
L’horari del grup de matí: de 8:00 a 14:30
L’horari del grup de tarda: de 15:00 a 21:30

Crèdits:
Crèdit 1: operacions administratives i documentació sanitària. (66h)
Crèdit 2: l’ésser humà davant la malaltia. (66h)
Crèdit 3: benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment. (66h)
Crèdit 4: cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà. (264h)
Crèdit 5: primers auxilis. (33h)
Crèdit 6: higiene del medi hospitalari i neteja de material. (99h)
Crèdit 7: recolzament psicològic al pacient/client. (66h)
Crèdit 8: educació per a la salut. (33h)
Crèdit 9: tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica. (99h)
Crèdit 10: relacions en l’equip de treball. (66h)
Crèdit 11 : formació i orientació laboral. (66h)
Crèdit 12: formació en centres de treball. (410h)
Crèdit 13: síntesi. (66h)

Empreses col·laboradores per a realitzar les FCT:
Hospital de Viladecans, Hospital Duran i Reynals (ICO i FSSB), Hospital Moises Broggi, Hospital de Barcelona, Centre sanitari CIMA, Hospital Sant Joan de Déu, Hospital General de Sant Boi…

Activitats de suport a la tasca docent:tallercai1
Sortides:
Visita a l’Hospital de Sant Boi
Visita a ICO
Visita a L’ONCE
Xerrades:
Xerrades d’auxiliars d’infermeria que treballen en empreses que col·laboren amb les FCT.
Xerrades a càrrec d’exalumnes que actualment cursen altres cicles formatius de la branca sanitària.
Xerrades de pacients de la fundació Guttman.
Altres Activitats:
Activitat pràctica de Fisioteràpia