Acredita’t

Avaluació i acreditació de competències professionals

Àmbit: Higiene bucodental es convoquen 40 places.

Adreçat a aquells professionals que duen a terme tasques de gestió de l’àrea de treball en un gabinet bucodental, d’identificació de les característiques anatòmiques, fisiològiques i patològiques de l’aparell estomatològic per a la seva valoració i registre; d’exploració de l’estat de salut bucodental dels pacients o usuaris dels serveis de salut amb finalitats epidemiològiques i d’intervenció amb actuacions directes; d’avaluació de la salut bucodental de les persones i la comunitat, mitjançant activitats d’educació sanitària i promoció de la salut; de realització de tècniques odontològiques pròpies, delegades o d’ajuda dins de
l’equip de salut bucodental.

Àmbit: Documentació i administració sanitàries es convoquen 30 places.

S’adreça a professionals que realitzen tasques d’elaboració de documents, presentacions professionals en diferents formats, administració de sistemes d’informació i arxiu, tant en suport convencional com informàtic.

 

Preinscripció
Cal consultar en la web Acredita’t els àmbits que es convoquen, les places que s’ofereixen i els instituts on es durà a terme el procediment.
Les persones interessades han d’emplenar, a través de la web Acredita’t, la Sol·licitud telemàtica de preinscripció, amb la qual obtenen un resguard de la sol·licitud, i enviar aquest resguard i la documentació justificativa dels requisits de participació -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció (3 al 30 de setembre). Es poden consultar les adreces
de correu electrònic de cada centre en el web Acredita’t.

Terminis
– Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: de l’1 al 28 de setembre de 2020.
– Presentació dels documents justificatius dels requisits de participació: del 3 al 30 de setembre de 2020.
– Publicació del resultat provisional de la preinscripció: A partir del 10 de novembre de 2020 al web de cada centre.
– Publicació del resultat definitiu de la preinscripció: A partir del 17 de desembre de 2020 al web de cada centre.

Requisits de participació:
Per participar en l’avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir, a 31 d’agost de 2020 els requisits següents:
1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
– certificat de registre de ciutadania comunitària,
– targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
– autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor,
– sol·licitud de protecció internacional prevista a l’article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.
2. Tenir 18 anys per a les unitats de competència de nivell 1 o 20 anys per les unitats de competència de nivell 2 i 3.
3. Tenir experiència laboral (com a treballador o treballadora assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació no formal, relacionades amb les competències professionals que es volen acreditar. Concretament cal (en els últims 10 anys transcorreguts abans de l’ 1 de setembre de 2020) tenir:
– Per unitats de competència de nivell 1, 2 anys d’experiència laboral amb un mínim de 1.200 hores treballades en total o haver fet almenys 200 hores de formació no formal.
– Per unitats de competència de nivell 2 i 3, 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total o haver fet almenys 300 hores de formació no formal.

Per més informació poden consultar el web: http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html