Normes i funcionament curs 2020-2021

Us presentem el nostre pla d’organització de centre del curs 2020-2021 en el context de la pandèmia.

Aquest pla que hem elaborat segueix les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya de 30 de juny de 2020 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 de 3 de juliol.

La primera versió va ser aprovada pel Consell Escolar del centre el 4 de setembre de 2020 i forma part de de la Programació General Anual de centre.

El pla té com a prioritat l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible dins del context de la pandèmia. En aquest es detalla l’aplicació continuada i necessària d’una sèrie de mesures que modifiquen de manera notable el funcionament habitual de l’institut.

A continuació us presentem la versió de novembre de 2020 del pla d’organització:

A continuació trobareu diferents documents que les famílies del centre han de signar:

Declaració responsable per a alumnes menors d’edat

Declaració responsable per a alumnes majors de 18 anys

Autorització de la gestió del covid-19 al centre

També posem a la seva disposició el protocol a seguir en cas de detectar-se un positiu de covid-19:

Protocol en cas de positiu per covid-19