Educació visual i plàstica

PROFESSORES

Eulàlia Pineda Casademont
Olga Grèvol Miró

MATÈRIES

La matèria  d’ Educació  visual i plàstica és obligatòria  aquest curs  a 1r d’ESO i  2n d’ESO, mentre que a  4t d’ESO és optativa.
A  1r i 2on de batxillerat es dóna la matèria de dibuix tècnic.

La matèria  d’Educació visual i plàstica té com objectiu en trets generals: comprendre els conceptes artístics i visuals, conèixer  diverses tècniques i procediment artístics, així com expressar-se amb creativitat mitjançant les eines del llenguatge plàstic, sense oblidar la representació de formes i espais amb domini de la geometria plana, el sistemes de representació, el sistema dièdric, i el sistema axonomètric.
A batxillerat, el dibuix tècnic està orientat als alumnes de la modalitat científica que volen fer una enginyeria, arquitectura o disseny.

A més del treball individual també es desenvolupen activitats i projectes col·lectius que potencien les possibilitats expressives i comunicatives entre els alumnes i de forma interdisciplinar amb altres assignatures. Com per exemple, en el projecte de l’hort es van pintar uns murals a la part  de        l‘hort i en el projecte de ”Millorem  la cuina del Salvador Dalí” els alumnes van pintar els quadres que decoren la cuina.

Projecte ”Millorem la cuina del Salvador Dalí”
També busquem la integració  de l’ institut amb la ciutat, i en aquest sentit,fa anys que es va construir el gegant “Sadalí”, que participa en les festes, trobades de gegants i esdeveniments de la ciutat. Aquest curs hi ha el projecte de construir un nou gegant que serà la parella del “Sadalí”. És una manera  que els alumnes sentin més unió del centre amb el lloc on viuen.

El Sadalí a la fira del gall 2015

Per Sant Jordi organitzem el concurs d’arts plàstiques on poden participar tots els alumnes del centre, s’exposen els treball i es donen premis.
Al llarg del curs es participa en els diferents esdeveniments que es fan en el centre.