Llengües estrangeres

                            DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

 

El Departament de LLengües Estrangeres ofereix l´anglès a tots els cursos i també matèries

optatives en anglès, francès i alemany.

 

ANGLÈS

A l’ESO. la nostra prioritat és aconseguir un nivell pre-intermig de llengua anglesa

(equivalent a un B1 en el Marc Comú Europeu de Referència per les LLengües Europees) i a Batxillerat un nivell intermig (equivalent a un B2 en el Marc Comú Europeu o First Certificate) que permeti a l’alumne superar la prova de Selectivitat amb satisfacció.

Tenint en compte que l’anglès és una llengua clau perquè l’alumnat es comuniqui en el món acadèmic i laboral actual, la didàctica de la llengua tindrà un enfocament comunicatiu i connectat amb la realitat del moment.

Per això pensem que és essencial que l’alumnat desenvolupi i assoleixi les competències pròpies de l’àmbit lingüístic (llengües estrangeres) agrupades en les següents dimensions: comunicació oral; comprensió lectora; expressió escrita; i dimensió literària, alhora que assimila les estructures gramaticals necessàries; així com les competències transversals: digital i personal i social.

Així, no només es treballa l’expressió oral (presentacions, diàlegs, role plays…) i escrita (narracions, resums, històries…) sinó que en una perspectiva més àmplia, s’aprofundirà en aspectes transversals com el treball col·laboratiu, l’autoavaluació i la coavaluació, els gèneres literaris, teatrals, audiovisuals i digital.

El mètode utilitzat a l’ESO és Pulse, Ed. Macmillan i a Batxillerat, Key to Batxillerat, Ed. Oxford. Pel que fa als llibres de lectura, el curs 2019-20 vam incorporar dos llibres escrits per dones per tal pal·liar la manca de presència d’escriptores en la selecció de lectures en llengua anglesa a l’institut. Així doncs,al llarg de l’ESO i el Batxillerat es llegeixen i es treballen els següents llibres:

1rESO

*

2nESO

*

3rESO

*

4tESO

*

*llibre socialitzat per l’AMPA

1rBAT

2nBAT

Al llarg del segon trimestre, es duu a terme un projecte que formarà part de la mostra de treballs que es realitza cada any per Sant Jordi i el concurs dels millors treballs, els quals són premiats amb la col·laboració de l’AMPA.

1r ESO: Comic

2n ESO: Magazine

3r ESO: Drama Sketches (Aquest curs 2020-21) degut a la Covid fem Ràdio)

4t ESO: Short Film

1r BATX: Tv Programme (Aquest any fem A Video Report)

2n BATX: Spot

En alguns cursos l’alumnat participa en un projecte eTwinning. Es tracta d’un intercanvi telemàtic amb altres països europeus que forma part del programa de la Unió Europea Erasmus+. Durant el curs 2020-21 es duu a terme el projecte: Welcome to my town! Hi ha dos projectes en marxa: un amb Itàlia i Alemanya i un altre amb Polònia i la República Txeca. Altres eTwinning realitzats al llarg dels últims anys són:

2018: Let’s start our friendship with a Christmas card!

2017: Teaching Charles Dickens through drama Oliver. Segell de qualitat europeu

2014: Summer holidays

2013: Cultural routes among Mediterranean students

2012: Let’s look into our societies!

2012: Getting to know each other

2012: eTwinning all year round: Sweden-Spain

2011: eTwinning all year round: Denmark-Spain

 

L’alumnat té a la seva disposició blogs de consulta:

1r ESO: englisheso1dali.blogspot.com

 2n ESO: sites.google.com/a/xtec.cat/eso2

3r ESO. englisheso3dali.blogspot.com

4t ESO: english4dali2011.blogspot.com

BATXILLERAT: englishbatdali.blogspot.com

 

Cal mencionar que els últimscursos, per reforçar la conversa i la motivació en anglès,

gaudim d’un auxiliar de conversa nadiua, que realitza tot tipus d’activitats comunicatives i culturals amb l’alumnat. L’auxiliar amplia també l’anglès a alumnes amb un nivell més avançat. El curs 2020-21 tornem a tenir la Suzanne Xirau-Riggs com a language assistant.

 

 

A 2n d’ESO el departament d’anglès participa en la franja de Treball per projectes amb dos projectes. El primer és Welcome to El Prat, on els alumnes preparen fulletons, un vídeo promocional i una walking tour pel Prat amb l’objectiu de donar la benvinguda als auxiliars de conversa de la ciutat. Amb el segon projecte, On the air, es treballen els gèneres periodístics tot realitzant una programa de ràdio després de visitar El Prat Ràdio.

 

 

 

A 3r d’ESO el departament d’anglès ofereix la matèria optativa Mad about Music, on l’alumnat treballa la llengua a través de la música, a més a més de preparar una activitat per al Spring Festival, que organitza l’Ajuntament en el marc del projecte Interseccions.

A Batxillerat, si l’alumnat vol escollir un Research Essay or Treball de Recerca en anglès, el Departament d’Anglès li facilitarà el seu desenvolupament i correcció en aquesta llengua.

Alguns exemples de Research Essay són:

  • “America reflected in Stranger Things or other English-speaking series”

  • “Women in Victorian Times. Jane Austen. Pride and Prejudice”

  • “Topics in songs by The Beatles/ Eminem/ Maroon 5/ Billie Eilish or other musical

  • groups. Only love or social content?”

 

                                                                SORTIDES

L’alumnat de 2n i 3r d’ESO, 4t i 1r de Batx al segon trimestre durant els últims cursos ha participat a l’activitat Learning through theatre, organitzada per l’Ajuntament del Prat i concretament els alumnes de 1r de Batx de l’activitat de cultura, música i dansa escocesa a càrrec de David Vivanco.

Aquest curs, degut a la Covid, aquesta última activitat de dansa no es podrà gaudir però els alumnes de 1r d´ESO sí que gaudiran de la Performance de Stuart i els alumnes de 2n i 3r d´ESO al pati interior de l’institut de la representació de Romeo and Juliet, per part de la companyia IPA Productions.

 

                                             

 

PROJECTE “AULA OBERTA”  DE 4T  ESO:  ANGLÈS I MÚSICA

L´objectiu de treballar interdisciplinariament l´anglès i la música és motivar i predisposar l´alumne a aprendre  la llengua evitant el rebuig que provoca un enfocament estrictament acadèmic. D´altra banda, això  permetrà l´alumne desenvolupar altres capacitats –expressió artística, creativitat – que milloraran la seva autoestima i incrementaran el seu interès pels estudis.

 

FRANCÈS

 

L’aprenentatge de la llengua francesa és un privilegi que obre les portes als adolescents a l’hora de trobar el seu lloc en una societat on cada vegada conviuen més cultures. Més a més, aquest coneixement afavoreix la participació de l’alumnat en la vida escolar i acadèmica, i també pot ser positiu a nivell afectiu i de relacions personals. Així mateix, potencia indirectament el domini de la llengua catalana i la valoració de la pròpia cultura. Amb aquesta motivació i finalitat, l’ institut ofereix la llengua francesa com a segona llengua estrangera al llarg de dos cursos de l’ ESO i també a Batxillerat.

 

 CERTIFICATS DE LLENGUA, per consultar:

 

http://www.ifbcn.cat/- Diplomes-generaliste-DELF-etDALF-.html?lang=ca

http://www.ciep.fr/es/delfdalf/

 

Oferta formativa de l’ INS Salvador Dalí en Llengua Francesa:

3r d´ ESO

 Crèdit variable Llengua Francesa 3r d´ ESO

Introducció amb dues hores de francès a la setmana durant tot el curs acadèmic.  Està dirigit a aquell alumnat que desitgi iniciar-se a la llengua i cultura del país veí. A la cuina de l’ institut aprendrem  a cuinar algun plat  típic francès.  Així mateix, es contempla una primera escapada escolar a França (Perpinyà).

 

 PHOTO PERPIGNAN

 

4t d’ ESO

 

Matèria optativa Llengua Francesa 4t d´ ESO

 Aquesta matèria, que s’imparteix durant  tres hores setmanals al llarg del curs acadèmic, té per objectiu aprofundir en l’aprenentatge de la llengua francesa amb tot tipus de textos que apropen els joves al món cultural i gastronòmic francòfon amb presa de posició pels problemes del món actual i també del seu entorn escolar,  ajudant-los a  millorar la comprensió i l’expressió oral i escrita del francès. Posarem en pràctica un plat a la cuina de l’ Institut i  també farem una sortida escolar a França (Perpinyà).

Preparació per al certificat DELF A i possibilitat d’examinar-se  a l’ Institut Français (Barcelona).

 

També s’imparteix un nivell zero o de Debutant a 4t ESO

 Dirigit a aquell alumnat que no ha cursat mai la llengua francesa. Permetrà que es familiaritzin amb la llengua francesa durant les tres hores setmanals.

 Photo dans la cuisine

 

 Webs d´interès:

 www.bonjourdefrance.com

apprendre.tv5monde.com

http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/index.htm

http://agora.xtec.cat/iesdali/moodle/

http://cashiersetcrayons.wordpress.com

www.lepointdufle.net/chansons

 

1R BATXILLERAT

Aquesta matèria, que s’imparteix durant dues hores setmanals al llarg del curs acadèmic, té per objectiu descobrir nous temes i aprofundir en l’aprenentatge de vocabulari i expressions mitjançant l’escriptura de diàlegs, presentacions i diferents textos; amb la pràctica en grups reduïts de francès ens proposem també millorar l’expressió i la comprensió oral i escrita de l’alumnat en llengua francesa. Possibilitat d’una sortida escolar a França.

També s’imparteix un nivell zero o de Debutant a Batxillerat

Preparació per la certificació  DELF  A  i possibilitat d’examinar-se a l’ Institut Français.(Bcn)

 

2N BATXILLERAT

La modalitat de francès té una duració de dues hores a la setmana durant tot el curs acadèmic. Continuem aprofundint  l’aprenentatge de la llengua mitjançant  un treball inductiu i progressiu de la gramàtica i del lèxic. Es proposaran també produccions escrites i  intercanvis orals  a classe amb l’objectiu de afavorir una comunicació pràctica que ens sigui útil en situacions futures. A més a més, amb l’ajuda de documents varis – lectures, vídeos i àudios – ens aproparem a una visió més oberta de les cultures i societats francòfones. Possibilitat d’una sortida escolar a França.

També s’imparteix un nivell zero o de Debutant a Batxillerat 2n

Preparació per la certificació  DELF  A  i possibilitat d’examinar-se a l’ Institut Français

 

ALEMANY

El Departament de LLengües Estrangeres de l’INS Salvador Dalí ofereix dos anys d’alemany com a llengua estrangera. El nivell assolit és l’A2 en el Marc comú de referència per les llengües europees.

El primer any, a 4t d´ESO, l’alumnat aconsegueix competència per expressar-se sobre relacions socials, vida a l’escola, temps lliure i activitats habituals. A part de l’ús de llibres de text, la implicació de l’alumnat en la llengua s’aconsegueix mitjançant el contacte amb les coses que formen part de la vida quotidiana: escoltar serials radiofònics, escoltar i cantar cançons alemanyes i en alemany, reproduir situacions de l’escola, del carrer, de casa, etc. Igualment, les pel·lícules i documentals ofereixen a l’alumnat una visió de la història alemany recent.La gastronomia alemanya també forma part de l’apropament a la cultura del país.

 

                                   L’alumnat d’Alemany preparant una típica Apfelstrudel

 

El segon any, a 1r de Batxillerat, junt amb els elements abans esmentats, es treballen múltiples situacions reals: viatges, salut, esport, televisió, relacions familiars, etc.

Com a complement als materials didàctics, l’alumnat pot fer ús de blogs tant pel 1r com pel

segon any:

4t ESO: dalideutsch.blogspot.com

1r BATXILLERAT: dalideutsch1.blogspot.com

 

Vídeo didàctic fet per alumnes d´alemany:

https://agora.xtec.cat/iesdali/general/video-didactic-dalemany/