Llengua catalana i literatura

INTRODUCCIÓ

El professorat de Llengua Catalana i Literatura ensenya la matèria obligatòria d’aquesta assignatura al llarg dels quatre cursos de l’ESO i del Batxillerat. També fa classe de reforç a aquell alumnat de l’ESO que ho necessita per tal que pugui seguir el nivell competencial i de coneixements que es demana a cada nivell, així com també classes d’ampliació per aquell alumnat especialment motivat en el seu aprenentatge.

Durant els dos cursos de Batxillerat, també s’imparteixen matèries més específiques, com ara Literatura Universal, un viatge a través de la millor literatura de tots els temps, Literatura Catalana, un recorregut per sis obres cabdals de la nostra literatura, i Cultura Audiovisual, tant a primer com a segon de Batxillerat. En aquesta assignatura es fa una presentació àmplia de tots els continguts audiovisuals actuals, passant per la fotografia, el cinema, la ràdio i la televisió.

1.- PROFESSORAT

–ALBA SABATÉ

–CRISTINA ACEDO

–JOSEP MESSEGUER

–NICOLAU JORDAN

–MARTA MARTÍNEZ

–ROSER RIBES

2.- LLIBRES DE TEXT

En els tres primers cursos de l’ESO el llibre de text que seguim és Llengua Catalana i Literatura de l’editorial Cruïlla. A quart d’ESO utilitzem el llibre Llengua Catalana i Literatura de l’editorial Teide. En tots els casos, els llibres estan socialitzats.

 

A Batxillerat seguim els llibres Enllaç i Desenllaç també de l’editorial Teide.

A les matèries de modalitat del Batxillerat no seguim cap llibre de text.

 

3.- LECTURES LITERÀRIES ESO

Al llarg dels quatre cursos de l’ESO, l’alumnat llegeix tres lectures literàries a cada nivell, ja sigui de teatre o de narrativa. Aquestes lectures serveixen per augmentar el nivell lingüístic de les noies i nois que tenim a classe, així com també per fer-los conèixer autors i autores rellevants de la literatura catalana i universal. Des de fa uns anys, aquestes lectures també han estat socialitzades per part de l’AMPA. El llistat de les lectures es pot consultar fàcilment a la pàgina web del centre. A continuació en podem veure una mostra:

 

4.- LECTURES LITERÀRIES BATXILLERAT

Les lectures que ha de llegir l’alumnat durant els dos cursos de Batxillerat estan marcades per les directrius que marca el Departament d’Ensenyament i acostumen a anar canviant cada curs. A la pàgina web es poden anar consultant. Aquestes obres literàries on s’alterna poesia, narrativa i teatre són matèria d’examen en la prova de Llengua Catalana i Literatura de Selectivitat.

 

 

5.- ENFOCAMENT ENSENYAMENT ESO

Des del Departament de Llengua Catalana apostem des de sempre per alternar els continguts més acadèmics amb els més moderns per tal de propiciar que el mateix alumnat sigui conscient del seu propi aprenentatge.

D’aquesta manera, a cada nivell, organitzem projectes i activitats per incentivar-los i per augmentar la seva capacitat d’autoaprenentatge i de realització personal, sempre valorant tant l’ús i l’aprenentatge de la llengua en tots els seus registres i tant a nivell oral com a nivell escrit.

5.1.- Primer d’ESO

En aquest primer nivell són diverses les activitats que tirem endavant. Els projectes en grup Teatre matemàtic i Còmic matemàtic en són una mostra. El teatre s’organitza a partir de petits contes amb continguts matemàtics que es teatralitzen al final, i els còmics es creen a partir del treball col·laboratiu entre els membres d’un determinat grup.

 

 

 

 

També al llarg del curs s’organitzen diverses activitats com ara La batalla de rondalles i La descripció personal enregistrada en què es treballen aspectes lingüístics, la creació literària, la lectura en veu alta i tot lligat amb les noves tecnologies.

5.2.- SEGON D’ESO

En aquest nivell organitzen els projectes Casa teva és casa nostra i La vida en un monestir. En el primer projecte es treballa el fenomen migratori des d’un vessant no només històric, sinó també cultural, social i econòmica, de manera que l’alumnat es sensibilitzi i prengui consciència d’aquesta realitat social de completa actualitat sobretot a partir del redactat d’un manifest final consensuat per tots els membres del grup. En el segon projecte, s’incideix en la vida medieval dels monestirs des de tots els punts de vista.

Al llarg del segon trimestre es treballa una activitat que portem a terme des de fa molt anys: Biografiem una persona que estimem. En aquesta activitat, tot l’alumnat de segon biografia una persona que s’estimen especialment, normalment el seu avi o àvia. D’entre tots els textos, se n’escullen aquells que brillen per la seva elaboració i per la seva emotivitat i durant la diada de Sant Jordi s’organitza un acte lluït en què els nois i noies escollits llegeixen davant la persona que més s’estimen el seu trebal. És un acte amb càrrega històrica, ja que la lectura dels textos permet conèixer una realitat sovint oblidada en el temps i, d’altra banda, és un acte carregat d’emotivitat.

 

 

 

5.3.- TERCER D’ESO

En aquest nivell hi ha dues activitats que destaquen. Per una banda tenim Fem el nostre reportatge, que consiteix en què l’alumnat de la classe es divideix en grups i elabora un reportatge sobre alguna realitat del Prat de Llobregat, però amb tanta dedicació que pugui ser pensat per emetre realment per un mitjà de comunicació. Al llarg dels darrers cursos s’han enregistrat reportatges sobre el Delta, el Cèntric, el mercat del Prat, la platja del Prat…

L’altra activitat de tercer d’ESO és el debat/judici que organitzem al final del segon trimestre. Seguint unes pautes molt marcades, l’alumnat discuteix argumentativament sobre un tema prèvimant escollit per ells mateixos. El dia que es fa el judici, dos alumnes del mateix grup fan de periodistes i el fotografien i l’enregistren.

5.4.- QUART D’ESO

A quart d’ESO ens hem proposat treballar la poesia, un gènere sovint més difícil de treballar amb l’alumnat, amb les cançons catalanes que més èxit tenen actualment, com ara In the night, del grup Oques Grasses i Caminem lluny, del grup Dr. Prats.

També treballem especialment la teatralització a partir de la lectura obligatòria de l’autor dramàtic català del segle XIX Àngel Guimerà.

6.- FEM LITERATURA A LITERATURA UNIVERSAL

Dintre de l’assignatura de Literatura Universal, una de les quatre hores lectives de què disposem, la dediquem a la pròpia creació literària. Amb aquest taller literari pretenem per una banda gaudir de les pròpies composicions, sovint lligades amb les obres de les grans autores i autors clàssics, però sobretot gaudir amb la lectura en veu alta de les obres dels companys i companyes.

Amb algunes d’aquestes obres, s’han guanyat diversos premis de relats, poesies i microrelats al concurs que cada any convoca l’entitat pratenca Tintablava, així com també als premis que convoca regularment Òmnium també per promocionar la literatura entre els més joves.