Educació física

Professorat

Juanjo Gómez
Marcel Rodà
Mar Mojonero

Matèries

Les matèria d’educació física s’imparteix en els quatre nivells de l’ESO. L’educació física se centra en el desenvolupament personal a través de la millora de la forma física, la cura del cos i la salut, i l’organització constructiva del temps de lleure, mitjançant la pràctica d’activitats físiques i esportives individuals i col·lectives.
L’adquisició de les competències específiques de l’àmbit de l’educació física es fa mitjançant el treball dels continguts de la matèria que es presenten agrupats en quatre blocs:
Condició Física i Salut
Esports
Activitats Físiques i recreatives
Expressió Corporal

A segon de l’ESO també es realitza un crèdit variable de Patins en línia.

Al final de l’educació secundària obligatòria ja es tendeix a fomentar l’adquisició de les eines necessàries per organitzar la pròpia pràctica d’una manera autònoma.
En el 1r de batxillerat es tracta de fer un pas més cap a l’autonomia de l’alumnat en la planificació, gestió i pràctica de l’activitat física.
En el 2n de batxillerat aprofundim encara més en aquesta autonomia amb una matèria optativa (Activitat física i Esport).

Activitats i Sortides

Durant el curs el departament de educació física organitza i participa en les següents activitats físic esportives orientades a l’alumnat:

1r ESO: Jornada d’atletisme (Pistes municipals Moises Llopart). Segon
trimestre.
2n ESO: Sortida lúdica esportiva a la platja del Prat. Tercer trimestre.
3r ESO: Sortida d’orientació (Serra de Collserola). Segon trimestre.
Sortida a la platja (Jornades esportives organitzades pels alumnes del
CFGS del Institut Ribera Baixa). Segon trimestre.
4t ESO: Sortida a la neu (esquiada: una setmana a la Molina). Primer trimestre.
Sortida a la platja (Jornades esportives organitzades pels alumnes del
CFGS del Institut Ribera Baixa). Segon trimestre.
1r BTX: Escalada al rocòdrom del Prat. Primer o Segon trimestre.
2n BTX: Pàdel a les pistes de pàdel del Prat. Primer o Segon trimestre.

Instal·lacions i material

Llibres de text

1. ARIÑO LAVIÑA, JESÚS  i  Altres.

Educació Física. Primer i Segon curs d’ESO. Projecte Olimpia-1
Edicions del Serbal. Barcelona, 2009.

2. ARIÑO LAVIÑA, JESÚS  i  Altres.

Educació Física. Tercer i Quart curs d’ESO. Projecte Olimpia-4
Edicions del Serbal. Barcelona, 2010.

3. ARIÑO LAVIÑA, JESÚS  i  Altres.

Educació Física.  Batxillerat. Projecte Olimpia-7
Edicions del Serbal. Barcelona, 2010.

Enllaços d’interès

http://www.edu365.cat/eso/muds/ed_fisica/index.htm

https://sites.google.com/site/educaciofisicaperabatxillerat/4-enllacos-d-interes/enllacos-d-interes

http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/esport_escolar/altres_informacio_dinteres

http://www.xtec.cat/~lsala3/enllacos.htm

http://www.observatoridelesport.cat