Biblioteca

                               

                                   Biblioteca Escolar Institut Salvador Dalí

Espai de lectura, coneixement i aprenentatge

Espai d’atenció a l’usuari

Situat en la part central de la biblioteca, està dedicat al servei d’informació a l’usuari, de préstec i impressió de documents.

Espai de referència

Situat al centre de la biblioteca, està dedicat a la consulta de les obres de referència: enciclopèdies, atles i diccionaris.

Punt d’accés a Internet i als catàlegs de la biblioteca

Situat a la Sala Petita, està format per taules amb ordinadors amb connexió a Internet i accés als catàlegs informatitzats de la biblioteca.

Espai de treball i d’estudi

Format per l’espai ocupat per les taules. El fons documental de la biblioteca està repartit entre les prestatgeries de la Sala Gran que contenen les obres de coneixement (llibres especialitzats classificats per matèries – monografies–) i una part de les obres d’imaginació (els llibres en altres llengües –anglès i francès– classificats per graus de dificultat). La resta de les obres d’imaginació (la literatura juvenil i la novel·la) estan situades a les prestatgeries de la Sala Petita.

Espai de lectura, novetats i premsa

Situat a la Sala Petita i format per dos sofàs l’expositor amb la premsa diària, les revistes i la presentació de novetats.

Fons de la biblioteca

Llibres: Més de 7000 volums entre enciclopèdies, monografies especialitzades en les diverses àrees del saber, novel·les, novel·les juvenils i novel·les en altres llengües.

Diaris i revistes: Diaris generals i els dedicats a l’alumnat, així com revistes de divulgació cultural i científica.

Documents en suport multimèdia: Més de 200 títols de pel·lícules, documentals i música en DVD i CD.

Altres documents: Recull dels millors treballs de recerca fets a l’institut accessibles a través del Moodle del centre.

Col·lecció local: Llibres i revistes publicades al municipi o que hi fan referència.

Com accedir als documents

Els llibres es troben agrupats segons els temes de què tracten. Les revistes i els diaris són als expositors.

Consulta del catàleg:

La biblioteca està informatitzada i disposa d’ordinadors per consultar-ne el fons a través del programa ePèrgam.

A través d’Internet:

Si teniu qualsevol dubte, el personal de la biblioteca està al vostre servei per ajudar- vos.

Serveis

Informació: La biblioteca és un centre d’informació i aprenentatge que atendrà consultes sobre qualsevol qüestió del vostre interès.

Préstec: És gratuït i per usar-lo només cal ser membre de la comunitat educativa de l’institut. Cada persona usuària es pot emportar fins a 3 llibres i 3 documents multimèdia durant un màxim de 20 dies (prorrogables 10 dies més).

Consulta: Tots els documents es poden consultar lliurement a la biblioteca.

Punt d’accés a Internet: Podeu utilitzar els sis ordinadors que tenim dins de l’horari de la biblioteca però sempre amb una finalitat educativa. Els temps d’utilització estarà condicionat per la demanda.

Impressió de documents: Si puntualment necessiteu imprimir un treball podeu comprar a consergeria una tarja que dóna dret a fer 50 impressions a la biblioteca del centre (val 10 €).

Formació d’usuaris: Dirigida a tots els membres de la comunitat educativa que vulguin conèixer a fons els recursos de la biblioteca, aprendre a cercar informació, organitzar- la o presentar-la en diversos suports.

Informacions d’interès

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Guia de la biblioteca:

Bloc de la Biblioteca:

Correu electrònic: bibliotecdali@gmail.com

Twitter: @Bibliodalí

Instagram: bibliotecdali

 

https://blocs.xtec.cat/bibliodali/