Pla de Transició al Treball – INSCRIPCIONS PTT

 

Si tens entre 16 i 21 anys i no has aconseguit el graduat en ESO però vols formar-te en una professió, t’informem del procés de preinscripció al Programa de Formació i Inserció / Pla de Transició al Treball 

PTT Pineda de Mar – tríptic informatiu

Què trobaràs? 

Assessorament i pla d’atenció personalitzat 

Orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa 

Iniciació en una professió de manera pràctica 

Un primer contacte amb el món laboral 

Quina formació rebràs?

Mòduls de formació professional en un perfil específic: T’iniciaràs en les tasques corresponents a un primer nivell de qualificació en la professió que has escollit. Inclou pràctiques en empreses (FCT) 
Mòduls de formació general: Obtindràs recursos per desenvolupar-te millor personalment i professionalment i per continuar la teva formació. Conté: coneixement de l’entorn, recerca de feina, tècniques de comunicació i matemàtiques aplicades. 

Què s’obté en acabar el PTT? 

Obtens una certificació de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides. 

Et facilita la realització de les Proves d’Accés al Cicles Formatius de Grau Mitjà i l’accés a un Centre de Formació d’Adults per treure’t el Graduat en Secundària 

Programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball 

Formació professional en el perfil:

Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas 

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Quina durada té? Un curs acadèmic (de setembre a juny).

I en acabar pots….. 

Treballar com auxiliar d’instal·lacions elèctriques, aigua i gas en tallers d’instal·ladors o d’altres empreses. Treballar com auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic en establiments comercials, oficines, etc. 

Continuar la formació i matricular-te a un cicle formatiu de grau mitjà de la família professional que t’agradi, si aproves la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà o a un Centre de Formació d’Adults per treure’t el Graduat en Secundària.

Qui l’organitza?

Preinscripció amb suport informàtic. https://agora.xtec.cat/iescoromines/ del 25 maig al 5 de juny de 2020 

Documentació identificativa per a tothom 

PTT Pineda de Mar – instruccions per la preinscripció

  • Original i còpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 

Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar

  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors. 
  • Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat. 

Excepcionalment de forma presencial amb CITA PRÈVIA:

Institut Públic Joan Coromines Carrer Extremadura, 25 08397 Pineda de Mar 651536303 

+ info:

preinscripció estudiar a Catalunya PFI