CFGM Serveis > Dependència

Tècnic/a d’atenció a persones en situació de dependència

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Condicions d’accés

Pot accedir als cicles de grau mitjà qui disposi dels següents estudis:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o titulació superior.
 • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial.

També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a grau mitjà.

Per poder realitzar aquesta prova cal tenir disset anys d’edat l’any de realització de la prova.

Horari

Aquest cicle es desenvolupa en horari de tarda, on l’horari marc és de 15:00 a 21:20 hores.

Contingut curricular

 • Mòdul 1.Organització de l’atenció a    les persones en situació de dependència
 • Mòdul 2. Atenció Sanitària.
 • Mòdul 3. Atenció higiènica
 • Mòdul 4. Atenció i suport psicosocial.
 • Mòdul 5. Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
 • Mòdul 6. Teleassistència.
 • Mòdul 7. Suport domiciliari.
 • Mòdul 8. Suport en la comunicació.
 • Mòdul 9. Destreses socials.
 • Mòdul 10. Primers auxilis.
 • Mòdul 11. Formació i orientació laboral.
 • Mòdul 12. Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Mòdul 13. Anglès tècnic.
 • Mòdul 14. Síntesi
 • Mòdul 15. Formació en centres de treball.

Durada

El cicle es cursa en dos cursos lectius en un total de 2000 hores distribuïdes entre:

 • Centre Educatiu: 1717 hores.
 • Centre de Treball: 383 hores.

Perfil professional

La competència general d’aquest títol és la d’atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Competència professional

Les competències i les realitzacions més rellevants que haurà de manifestar el professional són:

 • Determinar les necessitats assistencials i psicosocials de la persona en situació de dependència.
 • Organitzar activitats d’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Realitzar tasques d’higiene personal i de vestit.
 • Organitzar la tasca de l’alimentació.
 • Realitzar tasques d’acompanyament.

Realitzar la gestió per a la creació i funcionament de la seva pròpia empresa.

Àmbit professional

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector dels serveis a les persones de manera assistencial, psicosocial i de recolzament a la gestió domèstica.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Cuidador o cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis.
 • Cuidador o cuidadora en centres d’atenció psiquiàtrica.
 • Gerocultor o gerocultora.
 • Governant o subgovernant de persones en situació de dependència en institucions.
 • Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat.
 • Auxiliar d’ajuda a domicili.
 • Assistent o assistenta d’atenció domiciliària.
 • Treballador o treballadora familiar.
 • Auxiliar d’educació especial.
 • Assistent o assistenta personal.
 • Teleoperador o teleoperadora de teleassistència

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic o tècnica en conducció d’activitat físiques i esportives en el medi natural que els permet accedir:

Per a més informació

Adreceu-vos a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.