2n Batxillerat

Distribució horària

La districució horària del segon curs de Batxillerat serà la següent:

2n
Llengua catalana i literatura II 2
Llengua castellana i literatura II 2
Llengua estrangera anglès II 3
Història de la filosofia 3
Història 3
Tutoria 1
Matèria COMUNA d’opció 4
Matèria de modalitat 1 4
Matèria de modalitat 2 4
Matèria de modalitat 3 ó específica 4 ó (2+2)
Total 30

Les opcions de 2n de Batxillerat a les quals pot optar l’alumne són: Ciències i Tecnologia o Humanitats i Ciències Socials.

Screen Shot 2016-06-23 at 10.54.47