1r Batxillerat

Distribució horària

La districució horària del primer curs de Batxillerat serà la següent:

1r
Llengua catalana i literatura I 2
Llengua castellana i literatura I 2
Llengua estrangera anglès I 3
Filosofia 3
Educació física 2
Tutoria 1
Matèria COMUNA d’opció 4
Matèria de modalitat 1 4
Matèria de modalitat 2 4
Matèria de modalitat 3 Ó específica 4 ó (2+2)
Total 30

Les opcions de 1r de Batxillerat a les quals pot optar l’alumne són: Ciències i Tecnologia o Humanitats i Ciències Socials.

Screen Shot 2016-06-23 at 10.49.23