Projectes de Tecnologia

  • DIA DE L’EMPRENEDOR

  • “IMPULSEM LA ROBÒTICA”

    El nostre centre participa en el projecte “Impulsem la robòtica” desenvolupat per la Direcció general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

    Aquest projecte té per finalitat estimular la realització d’activitats didàctiques de robòtica educativa en el marc de desplegament de les competències de l’àmbit cientificotecnològic i la competència digital.

    El projecte s’adreça a grups de 4t d’ESO de Tecnologia, curs en el que el seu currículum contempla continguts relacionats amb electrònica, la programació, el control i la robòtica. Aquesta acció és una iniciativa organitzada en col·laboració amb l’obra social “La Caixa” i a partir de les experiències d’Arduino Verkstad i Ultrabab.

    El projecte finalitza en una Fira de Tecnologia on es reuneix tot l’alumnat i professorat participant per mostrar i compartir els seus projectes.