Treballs de recerca de Matemàtiques

Les matemàtiques a la premsa

Els articles de premsa acostumen a anar acompanyats o fan referència a dades o gràfics per explicar millor i de forma més atractiva la situació que es vol explicar. Són sempre encertats? Inclouen interessos partidaris?


Tessel·les amb Geogebra

Proposta adreçada a alumnes que cursen Matemàtiques.

Polígons que es converteixen en curioses rajoles. Tots els polígons es poden transformar per aconseguir enrajolar el pla?

Aquest treball consisteix a estudiar, amb l’ajuda de Geogebra, les transformacions vàlides per aconseguir-ho, dissenyar rajoles i intentar classificar troballes.


Recobriment del currículum de 1r de Batxillerat amb activitats experimentals

Proposta adreçada a alumnes que cursen Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Segurament alguna vegada has sentit que el que feies a l’aula de matemàtiques no et serviria de res. És el moment de trobar aquesta utilitat de les matemàtiques, creant activitats experimentals per explicar els diferents conceptes treballats al llarg del curs de1r de Batxillerat. T’atreveixes?

Gràfic de funcions d’emplenament d’ampolles


El Braile i les matemàtiques

T’has plantejat alguna vegada com s’havia construït el sistema Braille? Com es diferencia l’1 de la lletra a ? Aquí tens una imatge sobre l’alfabet Braille.

Si tens curiositat i vols investigar, aquest és el teu treball.


Aplicacions de la teoria de grafs

Proposta adreçada a alumnes que cursen Matemàtiques.

Per ningú és novetat observar en la vida quotidiana: carreteres, línies telefòniques, línies de televisió per cable, el metre, circuits elèctrics a casa, …; el que no pensem freqüentment és que aquests formen part d’alguna cosa que en matemàtiques es diu grafs.

Vols veure la importància d’aquesta teoria per resoldre molts problemes de la vida quotidiana?


Aprenem astronomia

En aquest treball aprendrem astronomia, estudiarem l’evolució dels calendaris al llarg de la història i recrearem experiments històrics relacionats amb mesures geomètriques en aquest camp.


Fem un joc amb Python?

Proposta adreçada a alumnes que cursen Matemàtiques

Qui no coneix avui en dia els jocs d’ordinador, si jugar és entretingut imagina’t crear tu mateix un joc

El treball que se’t proposa és conèixer i aprendre a fer servir algun programa o entorn de programació i a partir d’aquí crear tu mateix algun joc.

Qui sap si dintre d‘uns anys un joc fet per tu pot ser conegut per tothom…

 

 


Els sangakus, art i Matemàtiques

Proposta adreçada a alumnes que cursen Matemàtiques.

Els sangakus, (san=càlcul i gaku=ciència) són problemes geomètrics il·lustrats en tauletes de fusta i que es troben en els temples budistes, on el valor artístic té la mateixa importància que el seu contingut matemàtic.

Aquest treball et proposa investigar sobre el significat dels sangakus i estudiar una part de la història de les matemàtiques, fer l’anàlisi d’aquests problemes des de la seva construcció geomètrica fins a la resolució analítica, aplicar la resolució d’equacions per poder representar alguns problemes i fer les construccions amb el programa de geometria dinàmica Geogebra.


T’ho explico?

Proposta adreçada a alumnes que cursen Matemàtiques o Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Tots tenim o hem tingut algun professor de matemàtiques que recordem especialment, perquè ens va ajudar a entendre allò que ens semblava tan difícil o perquè ens va encomanar el seu amor per aquesta ciència. Vols ser tu aquesta persona per a algú altre?

En aquest treball estudiaràs les diferents teories sobre l’aprenentatge i les aplicaràs per dissenyar una unitat didàctica, que podràs posar en pràctica amb alumnat de 1r d’ESO.

mat1


La màgia de les Matemàtiques

Proposta adreçada a alumnes que cursen Matemàtiques o Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Trucs amb escuradents, monedes, cartes depenen de l’habilitat del mag però de vegades la il·lusió és possible gràcies a les matemàtiques.

En aquest treball de recerca se’t proposa investigar sobre trucs de màgia darrera dels quals hi ha aspectes matemàtics. Es pot completar el treball fent algun d’aquests trucs amb el Geogebra.

magia