Treballs de recerca d’Anglès


India: before an after the english presence. “A passage to India”

Aquest treball és de caire interdisciplinari i està adreçat a tots els alumnes, independentment de les opcions triades al seu currículum.

Descripció

A partir de la novel·la ‘A Passage to India’ s’analitzarà la situació a l’Índia abans i després de la presència anglesa.

Alguns aspectes a tractar serien:

Geografia/Història: L’Índia no existia abans de la Companyia de les Indies. Era un vast continent fet de regnes independents: els ‘Rajs’, dirigits per Rajas i Ranias. Investigar la relació entre la Companyia i els rajs. els va anar ‘comprant’? Que hi guanyaven els Rajs de perdre la seva independència? Algun en va mantenir la seva independència?

Religió/Cultura: la religió que coneixem per ‘hindu’ l’associem amb l’Índia actual, però abans que els habitants de la vall de l’Indus (a l’actual Pakistan) fa mils d’anys colonitzessin el que ara es Pakistan, Banglsdesh,  Nepal, Sri Lanka, i Índia, hi vivien els adavasi, de religió animista. Estudiant l’organització en castes de la religió hindú, descobrirem que molts es quedaren fora de les castes poderoses. Son el DALIT o ‘descastats’, que han sofert ignominiosament al llarg dels segles.

Estudi de la situació lingüística: Com les llengües indoàries han afectat a l’anglès parlat.

L’alumnat que faci una part del TR en la llengüa estrangera tindrà 0,5p més en l’avaluació del mateix. L’alumnat que faci tot el treball en la llengua estrangera tindrà 1p més en l’avaluació del mateix.


Is TED.COM the new religion?

Aquest treball és de caire interdisciplinari i està adreçat a tots els alumnes, independentment de les opcions triades al seu currículum.

Descripció:

L’alumne haurà de fer una recerca crítica de l’organització i portal d‘internet TED.COM i el seu entorn.
Es suggereix que la recerca busqui respostes a les següents preguntes, les quals permetran una comprensió més global i contextualitzada de l’organització TED.COM

  • Qui està darrera de TED.COM?
  • Com s’enmarca TED en la nova corrent ideològica del positivisme, l’autoajuda, l’emprenedoria i el coaching?
  • Quines connexions té amb les grans corporacions?
  • Quines poden ser les motivacions reals dels promotors del TED?

Els materials que es faran servir per fer la investigació cal que siguin principalment en anglès, per tant l’alumne haurà de tenir un bon domini d’aquesta llengua.

Es redactarà el treball en anglès.


El conflicte anglo-irlandès mitjançant l’estudi comparatiu de dues obres: Translations i The Crying Game

Descripció:

– Anàlisi comparatiu entre l’obra teatral de Brian Friel, Translations, i el film de Neil Jordan, The Crying Game.

– Ambdues obres tracten el conflicte socio-polític entre Irlanda i el Regne Unit, des de dues èpoques històriques diferents: per una banda, a Translations, l’imperialisme britànic a la Irlanda del s-XIX; i per altra banda, el conflicte nord-irlandès ‘the Troubles’ de finals del s-XX.

– L’alumne ha de fer una recerca a fons per comprendre les difícils relacions entre Irlanda i GB, i conèixer el conflicte en les seves diferents dimensions (política, social, cultural i religiosa).

– Comparant aquests dos textos, l’alumne ha de fer una interpretació de cadascú per poder concloure amb les possibles similituds i diferències entre totes dues històries.

L’alumnat que faci una part del TR en la llengüa estrangera tindrà 0,5p més en l’avaluació del mateix. L’alumnat que faci tot el treball en la llengua estrangera tindrà 1p més en l’avaluació del mateix.


The Commonwealth development. Intercultural influences and manifestations. Intercultural writers

Aquest treball és de caire interdisciplinari i està adreçat a tots els alumnes, independentment de les opcions triades al seu currículum.

Descripció:

L’alumne farà un estudi de la formació, història i evolució de la Commonwealth i dels països que la componien i quins efectes té això a l’actualitat.

A més a més, l’alumne haurà d’estudiar els efectes de l’expansió de l’Imperi Britànic en la llengua anglesa, triant una de les variants de l’anglès al Canadà, el Carib, Austràlia, Nova Zelanda, Àfrica i la Índia, així com també la influència de la llengua d’aquests països en la llengua anglesa (“préstecs lingüístics”).

L’alumne també haurà d’incloure al treball l’efecte que va tenir l’expansió del Imperi Britànic a les tradicions, cultura i religió d’aquests països.

Per últim, l’alumne haurà de fer l’anàlisi i relació de l’obra d’un autor de la Commonwealth: Edward Morgan Foster, Nadine Gordimer i Doris Lessing, Sally Morgan.

L’alumnat que faci una part del TR en la llengüa estrangera tindrà 0,5p més en l’avaluació del mateix. L’alumnat que faci tot el treball en la llengua estrangera tindrà 1p més en l’avaluació del mateix.


The  English Revolution: it’s influence on historical transmortation ( 19th Century ) Literature: Charles Dickens

Aquest treball és de caire interdisciplinari i està adreçat a tots els alumnes, independentment de les opcions triades al seu currículum.

Descripció:

L’alumne farà un estudi dels orígens de la Revolució Industrial i la seva influència com a model de transformació històrica. A més a més, haurà d’estudiar els avenços tecnològics i la seva influència en la revolució agrícola.

També estudiarà la seva influència social i de canvi polític a través de la literatura del període, principalment a través de l’autor Charles Dickens. Llibres recomanats: “Hard Times” i “David Coperfield” (a escollir-ne un).

L’alumne haurà d’analitzar el desenvolupament de la Revolució Industrial estudiant-ne els trets més importants: econòmic, polític i social. Així mateix, haurà de tenir en compte el pensament filosòfic que va inspirar la revolució del segle XIX.

Els materials de consulta i el treball hauran d’estar redactats en anglès, per tant és aconsellable que l’alumne tingui un bon domini d’aquesta llengua.

L’alumnat que faci una part del TR en la llengüa estrangera tindrà 0,5p més en l’avaluació del mateix. L’alumnat que faci tot el treball en la llengua estrangera tindrà 1p més en l’avaluació del mateix.


 Civil rights movement: USA 1960’s

Aquest treball és de caire interdisciplinari i està adreçat a tots els alumnes, independentment de les opcions triades al seu currículum. Cal que s’escrigui en anglès o almenys una bona part en anglès. És indispensable que l’alumne que triï aquest tema pugui llegir articles i veure pel·lícules en anglès, no cal que ho entengui tot, només que tingui la gosadia d’intentar-ho.

Descripció

L’alumne pot triar tots o alguns dels aspectes mencionats aquí sota.

Saps qui és Rosa Parks? Has sentit mai parlar de Martin Luther King Jr? De Gandhi? De Malcom X?

Creus que hi pot haver algú el cognom real del qual sigui X? En Matemàtiques, quan posem x? Per què en Malcom es va posar X com a cognom?

Què saps de la lluita pels drets civils dels negres dels Estats Units? Saps el que es un linxament? Saps on està Alabama? Saps on és el riu Mississipi? Què saps de l’ esclavitud? Saps quin són els ‘tres passatges’ de l’esclavitud?

Saps que hi ha zones dels Estats Units i del Caribe i de Sud America on encara es parlen llengües africanes? Hi ha unes illes allargades davant la costa de Savannah, les illes Sapelo, que parlen un idioma propi. Has vist “Daughters of the Dust”? Si pots busca-la per internet i mira-la. És un film poètic que t’ajudarà a entendre on desembarcaven els esclaus. Com vivien, etc.

Coneixes el sistema d’elecció de representats polítics als Estats Units? És una mica diferent d’Espanya. Per votar, primer cal registrar-se. A cada votació cal registrar-se. Si no saps llegir i escriure, com et pots registrar? Si a l’ajuntament on t’has de registrar hi ha persones racistes hostils, com et pots registrar? Has vist el film ‘Mississipi Burning’? Mira’l i pren notes. Mira per internet els temes que et suggereixi el film.

Que li va passar a Malcom X? A Martin Luther King? A Gandhi? Per què creus que va passar així?

Quina gran diferència hi ha entre l’aproximació per aconseguir la dignitat i la integració entre Malcom X i Martin Luther King Jr. ? Has vist la pel·lícula “Do the Right Thing?” (del director Spike Lee). Al principi o al final hi ha dues cites que resumeixen els punts de vista de Malcom X iMartin Luther King Jr. Mira-la i anota les impressions que et desperta la pel.lícula.

L’alumnat que faci una part del TR en la llengüa estrangera tindrà 0,5p més en l’avaluació del mateix. L’alumnat que faci tot el treball en la llengua estrangera tindrà 1p més en l’avaluació del mateix.


La transmissió de les llengües a les famílies multilingües

Entrevistar membres de famílies multilingües per a saber quines llengües transmeten als fills i per quines raons.

Descripció de la recerca

La mobilitat de la població ha augmentat i també el nombre de famílies lingüísticament mixtes, tant entre persones dels grups culturals català i castellà, com de moltes altres combinacions. L’eina de recollida de dades és fonamentalment l’entrevista semidirigida.


The role of NGO’s in current conflicts

Description:  Study the incidence of an specific NGO in current conflicts.

Characteristics:  Fieldwork


Learning English online

Description:  Research different methods, their possibilities and the different types of resources found on line. Check their effectiveness.

Characteristics:  Bibliographical research and fieldwork.


Hollywood as a reflection of American history and society

Descripción: Research how themes and causes in films have changed throughout the American History.

Characteristics:  Bibliographical research and investigation.


Which dystopian novel is more similar to our society nowadays?

Descripció:

Llegir, analitzar, comparar i contrastar dues de les novel·les distòpiques britàniques més famoses i importants de la ciència ficció social:

1984, de George Orwell i Brave New World, d’Aldous Huxley,

Per tal de respondre la pregunta proposada: “Which dystopian novel got it right? That is to say, which one is closer to our reality/society?”

Cal contextualitzar els dos textos per tal d’entendre el que tractaven de criticar/denunciar des d’aquest gènere literari. També s’hauria de fer una comparació amb el món que tenim ara per veure similituds i diferències entre les dues societats ficticies i la nostra.

L’alumne també hauria de llegir articles per informar-se i poder veure punts de vista diferents al seu. A partir d’aquí, es podria formar una millor opinió del tema i podria respondre a la pregunta proposada d’una manera més objectiva.

Aquesta última part, la de contrastar els 2 móns de les novel·les amb la societat actual/real que tenim ara, seria la part pràctica del treball (tot i que es pot modificar, d’acord amb els interessos i iniciativa de l’alumne). Mitjançant aquesta part, el propi alumne serà capaç d’arribar a una conclusió i reafirmar-la basant-se en l’anàlisi objectiva de les seves idees originals i les extretes d’altres fonts.

*Nota: l’estudiant pot escollir novel·les distòpiques diferents a les proposades, tot i que es recomanen aquestes pel context històric rellevant en el qual van ser escrites i publicades.

L’alumnat que faci una part del TR en la llengüa estrangera tindrà 0,5p més en l’avaluació del mateix. L’alumnat que faci tot el treball en la llengua estrangera tindrà 1p més en l’avaluació del mateix.