Coronavirus

En aquestes circumstàncies excepcionals de transmissió d’aquest virus, i la posada en marxa de les mesures anunciades pel Govern per tal de contenir-lo; des de la FaPaC volem contribuir a guardar la calma i treballar plegades per superar aquesta emergència sanitària, per això: