Preinscripció BTX curs 2021-2022

Seguiment de la teva sol·licitud

Llista amb el barem provisional

Llista amb el barem un cop resoltes les reclamacions

Llista ordenada

Trobareu TOTA LA INFORMACIÓ a la nova web de preinscripció del Departament d’Educació

OFERTA INICIAL DE PLACES

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 11 al 17 de maig de 2021

Presentar la sol·licitud

Totes les sol·licituds són en format telemàtic. No us cal lliurar al centre cap document en paper. Per qualsevol dubte del procés de preinscripció us podeu posar en contacte amb la secretaria al telèfon 936 880 864 o per correu electrònic secretaria@institutcorbera.cat

Hi ha dos tipus:

  1. Sol·licitud electrònica: aquesta sol·licitud s’ha de fer mitjançant un IdCat mòbil, certificat digital, dni electrònic, T-Cat, cl@ve, etc…

2. Sol·licitud en suport informàtic: Per aquelles famílies que no puguin disposar d’un identificador digital

En el cas de no disposar de cap identificador digital, l’IdCat Mòbil s’obté de forma ràpida i fàcil:
L’adreça és: IdCat Mòbil

IMPORTANT PER FER LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ:

  • Saber el número RALC de l’alumne/a: És el número d’identificació que té assignat cada alumne/a, el centre on està matriculat/da us el proporcionarà i així poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques en el moment de formalitzar la preinscripció. En el cas de no poder contactat amb el centre, podeu obtenir-ho en aquesta adreça: http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
  • El codi de centre de l’institut és: 08045859
  • Prepara la documentació necessària

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

CONSULTA ELS RESULTATS

Taller de Tecnologia a l’Aula Oberta