Instal·lacions

Les instal.lacions del centre són:

 • Totes les aules tenen PDI, ordinador  i canó de projecció.
 • 1 aula TIC
 • 2 laboratoris.
 • 1 aula de tecnologia.
 • 1 aula d’acollida per alumnes nouvinguts
 • 1 aula de música
 • 1 aula de matemàtiques
 • 1 aula de plàstica
 • Sala d’actes
 • Menjador
 • Biblioteca
 • 2 patis d’esbarjo
 • Hort escolar
 • Tot el centre té connexió i xarxa wi-fi.
 • Cada alumne d’ESO disposa d’un ordinador portàtil.