Documents Professorat i Tutors/es

 

Nom de la Carpeta Documents que conté Enllaç
 Documents a presentar
 • Temporització Curs 2019/20
Carpeta per al tutor
 • Acta entrevista pares
 • Document llibres que falten
 • Document pares reunió inici curs
 • Enquestat de satisfacció xerrada al centre alumnes
 • Expedient acadèmic 1r ESO
 • Full encarregats tutoria
 • Full inventari aula
 • Full recollida de dades per al tutor
 • Full registre d’entrevistes trimestral
 • Distribució aula
 • Optatives de 2n i 3 d’ESO
 • Esquema reunió pares
 • Informació per als pares (reunió inici de curs)
 folder__carpeta__amarillo_2_psd_by_gianferdinand-d4tmnjb
Documents professorat
 • Temporització
 • Full de feina
 • Demanda valoració
 • Faltes i justificació professorat
 • Full d’incidències
 • Incidència informàtica
 • Sortides
 • Justificant de faltes Alumnes
 • Recollida alumnes horari lectiu
 folder__carpeta__amarillo_2_psd_by_gianferdinand-d4tmnjb