Instal·lacions

L’institut Collblanc de la Canonja està situat al nord de la població, fitant amb el barri de Bonavista (Tarragona). Dos edificis, conformen les seves instal•lacions.

L’edifici principal té forma de U, aquest edifici té tres plantes, en un dels seus costats i de dos plantes en l’altre costat. Aquest edifici és el més gran i hi ha les aules generals, els serveis administratius i la consergeria, la direcció, la biblioteca i la sala de professors, així com les aules específiques de dibuix, d’atenció individualitzada, aules d’idiomes, aules d’informàtica, laboratori de física i química, laboratori de Ciències Naturals, tallers de Tecnologia, aula de música, aula d’atenció a les famílies i també els departaments.

L’altre edifici que hi ha annex al principal, és d’una sola planta. En aquest hi podem trobar el gimnàs, els vestidors i la sala d’actes.

AULES GENERALS

L’institut disposa de 22 aules generals distribuïdes en entre els dos laterals de l’edifici principal. Cada aula s’assigna a cada un dels grups de l’ESO i del batxillerat.

LABORATORI DE FÍSICA I QUIMICA

El laboratori de física i química està situat a l’edifici principal. A part de disposar de l’instrumental i la infraestructura necessària per a desenvolupar les pràctiques també hi ha l’equip informàtic per a treballar específicament aquestes matèria. El laboratori està equipat amb l’instrumental i les substàncies i materials adequats per a desenvolupar les pràctiques.

LABORATORI DE CIÈNCIES NATURALS

L’altre és el laboratori de ciències naturals, també equipat amb els materials i la infraestructura necessària per a desenvolupar les classes.

AULA DE TECNOLOGIA

L’aula de tecnologia es troba a la prmera planta ala dreta de l’edifici principal. Té el mobiliari, les eines i els material adequat per a desenvolupar les activitats de taller, tan amb els alumnes d’ESO com amb els alumnes del Batxillerat tecnològic.

AULA D’IDIOMES

A l’edifici principal també hi ha una aula d’idiomes, una destinada a les classes d’anglès i a les de francès. Està equipada amb material audiovisual per a treballar aquests idiomes emprant aquests mitjans.

AULA DE MÚSICA

L’aula de música, disposa de material audiovisual, d’un piano, d’alguns instruments d’altra mena.

AULES D’INFORMÀTICA

Al centre hi ha dues aules informàtica que disposen d’un conjunt d’ordinadors. Els ordinadors estan connectats en xarxa i disposen de connexió a internet. És una aula que s’utilitza per a l’aprenentatge de continguts específics d’informàtica, però també és aprofitada per a treballar continguts específics de totes les àrees.

AULES D’ART

L’institut disposa de dos espais destinats a l’Educació visual i plàstica. Disposen de taules grans, projector d’imatges, aigua corrent i espais per a guardar el material i els treballs dels alumnes.

GIMNÀS

L’institut utilitza el gimnàs per a desenvolupar les activitats de l’àrea d’educació física i la pista esportiva que tenim al pati. Ambdós espais estan equipats amb el material necessari per a desenvolupar les diferents activitats físiques.

ESPAI D’ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

Al primer pis de l’edifici principal hi ha dues petites aules equipada amb ordinadors i d’altre material per a desenvolupar tasques d’atenció individualitzada a l’alumnat, treballant amb grups reduïts per atendre la diversitat de nivells.

BIBLIOTECA

La biblioteca està situada a la planta baixa de l’edifici inferior. Aquesta està equipada amb material audiovisual i tres ordinadors. S’utilitza com a biblioteca, com a aula d’estudi i també com a aula específica d’algunes matèries.

SALA D’ACTES

Aquesta sala s’utilitza per a fer els claustres del professorat i per a fer xarrades als alumnes dins de les diferents activitats escolars que tots els anys es programen.

EL PATI

L’institut disposa d’un pati bastant ampli. Consta de tres pistes, dos d’elles equipades en porteries, i cistelles de basquet.